ORDONANTA nr. 114 din 30 august 1999pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. Q din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICAnexa nr. 11 "Drepturile persoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Presedintie, Guvern, ministere, celelalte organe centrale de specialitate şi instituţii asimilate acestora" la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(1) Persoanele care sunt angajate în calitate de colaboratori de către Presedintie, Guvernul României, ministere, celelalte organe centrale de specialitate şi instituţiile asimilate acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în scopul atragerii de specialişti pentru realizarea unor activităţi determinate, beneficiază de drepturi băneşti într-un cuantum ce nu poate depăşi salariul maxim de baza stabilit de lege pentru funcţia de consilier gradul IA din ministere, calculate în raport cu timpul de muncă efectiv prestat potrivit convenţiei încheiate. (2) Pe perioada în care aceste persoane îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu, instituţiile publice le acorda indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, în măsura în care, prin convenţia încheiată, s-a prevăzut acest lucru."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu-------