ORDIN nr. 845 din 24 iulie 2017privind completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 26 iulie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 7.211 din 24.07.2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 5702 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 5703-5706, cu următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬─┬───────────────┬──────┬───────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────┬────┬────┬──────────┬──────────┬──────────┬─┬──────┬──────────┐│Nr.  │ cod_cim │o│Denumire produs│formă │Concen-│ Firmă/țară │   DCI   │ Ambalaj │ grupa │sta-│sta-│Preț      │   Preț   │    Preț  │s│Obser-│Valabi-   ││crt. │         │b│               │      │trație │            │         │         │  ATC  │tut_│tut_│producător│ ridicata │ amănuntul│t│vații │litate    ││     │         │s│               │      │       │            │         │         │       │frm │anm │(lei)     │  maximal │maximal cu│a│      │ preț     ││     │         │ │               │      │       │            │         │         │       │    │    │          │ fără TVA │ TVA (lei)│r│      │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │         │       │    │    │          │   (lei)  │          │e│      │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │         │       │    │    │          │          │          │ │      │          │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼──────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼─┼──────┼──────────┤│"5703│W63065001│ │BLEOMICINA     │PULB. │  15000│ACCORD      │BLEOMYCI-│Cutie cu │L01DC01│ MG │ge- │     38.62│     44.03│     57.59│ │      │Prețurile ││     │         │ │ACCORD         │PT.   │     UI│HELTHCARE   │NUM      │1 flac.  │       │    │ne- │          │          │          │ │      │sunt      ││     │         │ │15000 UI       │SOL.  │       │LIMITED -   │SULFAS   │din      │       │    │ric │          │          │          │ │      │valabile  ││     │         │ │               │INJ./ │       │MAREA       │         │incoloră │       │    │    │          │          │          │ │      │până la   ││     │         │ │               │PERF. │       │BRITANIE    │         │cu capa- │       │    │    │          │          │          │ │      │data de 1 ││     │         │ │               │      │       │            │         │citatea  │       │    │    │          │          │          │ │      │ianuarie  ││     │         │ │               │      │       │            │         │de 6 ml  │       │    │    │          │          │          │ │      │2018.     ││     │         │ │               │      │       │            │         │cu pulb. │       │    │    │          │          │          │ │      │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │pt. sol. │       │    │    │          │          │          │ │      │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │inj./    │       │    │    │          │          │          │ │      │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │perf.    │       │    │    │          │          │          │ │      │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │(2 ani)  │       │    │    │          │          │          │ │      │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │sticlă   │       │    │    │          │          │          │ │      │          │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼──────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼─┼──────┼──────────┤│ 5704│W57716002│ │GRANORED 1 mg  │COMPR.│   1 mg│DR. REDDY'S │GRANISE- │Cutie x  │A04AA02│ MG │ge- │    104.98│    115.48│    140.98│ │      │Prețurile ││     │         │ │               │FILM. │       │LABORATORIES│TRONUM   │blistere │       │    │ne- │          │          │          │ │      │sunt vala-││     │         │ │               │      │       │ROMANIA -   │         │PVC-PVDC/│       │    │ric │          │          │          │ │      │bile până ││     │         │ │               │      │       │S.R.L. -    │         │Al x 10  │       │    │    │          │          │          │ │      │la data de││     │         │ │               │      │       │ROMÂNIA     │         │comprima-│       │    │    │          │          │          │ │      │1 ianuarie││     │         │ │               │      │       │            │         │te       │       │    │    │          │          │          │ │      │2018.     ││     │         │ │               │      │       │            │         │filmate  │       │    │    │          │          │          │ │      │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │(2 ani)  │       │    │    │          │          │          │ │      │          │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼──────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼─┼──────┼──────────┤│ 5705│W63164001│ │ICLUSIG 15 mg  │COMPR.│  15 mg│INCYTE      │PONATINI-│Flac. din│L01XE24│ MO │or- │  23734.87│  23764.84│  25941.86│ │      │Prețurile ││     │         │ │               │FILM. │       │BIOSCIENCES │BUM      │PEID cu  │       │    │fan │          │          │          │ │      │sunt      ││     │         │ │               │      │       │UK LTD -    │         │dop cu   │       │    │    │          │          │          │ │      │valabile  ││     │         │ │               │      │       │MAREA       │         │filet x  │       │    │    │          │          │          │ │      │până la   ││     │         │ │               │      │       │BRITANIE    │         │60 compr.│       │    │    │          │          │          │ │      │data de 1 ││     │         │ │               │      │       │            │         │film.    │       │    │    │          │          │          │ │      │ianuarie  ││     │         │ │               │      │       │            │         │         │       │    │    │          │          │          │ │      │2018.     │├─────┼─────────┼─┼───────────────┼──────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼─┼──────┼──────────┤│ 5706│W63165001│ │ICLUSIG 45 mg  │COMPR.│  45 mg│INCYTE      │PONATINI-│Flac. din│L01XE24│ MO │or- │  23734.87│  23764.84│  25941.86│ │      │Prețurile ││     │         │ │               │FILM. │       │BIOSCIENCES │BUM      │PEID cu  │       │    │fan │          │          │          │ │      │sunt      ││     │         │ │               │      │       │UK LTD -    │         │dop cu   │       │    │    │          │          │          │ │      │valabile  ││     │         │ │               │      │       │MAREA       │         │filet x  │       │    │    │          │          │          │ │      │până la   ││     │         │ │               │      │       │BRITANIE    │         │30 compr.│       │    │    │          │          │          │ │      │data de 1 ││     │         │ │               │      │       │            │         │film.    │       │    │    │          │          │          │ │      │ianuarie  ││     │         │ │               │      │       │            │         │         │       │    │    │          │          │          │ │      │2018."    │└─────┴─────────┴─┴───────────────┴──────┴───────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴────┴──────────┴──────────┴──────────┴─┴──────┴──────────┘2. În anexa nr. 2 în lista B, după poziția nr. 1327 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 1328, cu următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬─┬───────────────┬──────┬───────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────┬────┬────┬─┬──────────┬─────────┬──────────┐│Nr.  │ cod_cim │o│Denumire produs│formă │Concen-│ Firmă/țară │   DCI   │ Ambalaj │ grupa │sta-│sta-│s│   Preț   │  Preț   │  Preț    ││crt. │         │b│               │      │trație │            │         │         │  ATC  │tut_│tut_│t│producător│Referință│Referință ││     │         │s│               │      │       │            │         │         │       │frm │anm │a│          │ Generic │ Generic  ││     │         │ │               │      │       │            │         │         │       │    │    │r│          │  (PRG)  │  (PRG)   ││     │         │ │               │      │       │            │         │         │       │    │    │e│          │         │=Actuali- ││     │         │ │               │      │       │            │         │         │       │    │    │ │          │         │zare 2017=│├─────┼─────────┼─┼───────────────┼──────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼────┼─┼──────────┼─────────┼──────────┤│"1328│W63065001│ │BLEOMICINA     │PULB. │  15000│ACCORD      │BLEOMYCI-│Cutie x 1│L01DC01│ MG │ge- │ │     38.62│        -│    38.62"││     │         │ │ACCORD         │PT.   │     UI│HEALTHCARE  │NUM      │flac. din│       │    │ne- │ │          │         │          ││     │         │ │15000 UI       │SOL.  │       │LIMITED -   │SULFAS   │sticlă   │       │    │ric │ │          │         │          ││     │         │ │               │INJ./ │       │MAREA       │         │incoloră │       │    │    │ │          │         │          ││     │         │ │               │PERF. │       │BRITANIE    │         │cu capa- │       │    │    │ │          │         │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │citatea  │       │    │    │ │          │         │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │de 6 ml  │       │    │    │ │          │         │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │cu pulb. │       │    │    │ │          │         │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │pt. sol. │       │    │    │ │          │         │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │inj./    │       │    │    │ │          │         │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │perf.    │       │    │    │ │          │         │          ││     │         │ │               │      │       │            │         │(2 ani)  │       │    │    │ │          │         │          │└─────┴─────────┴─┴───────────────┴──────┴───────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴────┴─┴──────────┴─────────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Rareș Trișcă,
  secretar de stat
  București, 24 iulie 2017.Nr. 845.----