ORDONANTA nr. 117 din 31 august 1999privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstratiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. I pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, luând în considerare prevederile art. 76 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, şi ale Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă participarea României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării şi demonstratiilor, denumite în continuare Programul- cadru V, prevăzute a se desfăşura în perioada 1998-2002, conform Deciziei nr. 182/1998/CE a Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire, denumite în continuare Programul- cadru V Euratom, prevăzute a se desfăşura în perioada 1998-2002, conform Deciziei nr. 1.999/64/98/Euratom a Consiliului Uniunii Europene, în termenii şi condiţiile stabilite prin Decizia nr. 3/99 a Consiliului de asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.  +  Articolul 2 (1) Din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare se suporta anual cheltuieli pentru: a) plata contribuţiei României la bugetul Programului- cadru V şi al Programului-cadru V Euratom; b) sprijin financiar acordat participanţilor români. (2) Cuantumul sumelor necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.  +  Articolul 3Importurile de bunuri şi servicii destinate desfăşurării activităţilor de participare a României la programele prevăzute la art. 1 şi care se realizează în termenii şi condiţiile stabilite prin Decizia nr. 3/99 a Consiliului de asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, sunt scutite de la plata taxelor vamale şi nu sunt supuse interdictiilor şi restrictiilor asupra importurilor şi exporturilor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa,Tehnologie şi Inovare,Lanyi SzabolcsMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul afacerilor externe,Ion Pascu,secretar de stat-------------