ORDIN nr. 796 din 13 iulie 2017pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 6.881 din 13 iulie 2017 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 3.401 din 12 decembrie 2016, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 76.627 din 14 decembrie 2016, nr. 3.490 din 16 decembrie 2016, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 78.448 din 21 decembrie 2016, nr. 1.516 din 19 mai 2017, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 31.162 din 24 mai 2016, și nr. 2.021 din 6 iulie 2017, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 39.587 din 7 iulie 2017,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) RNT este compus din registre naționale specifice, după cum urmează:a) Registrul național specific pentru transplant cardiac;b) Registrul național specific pentru transplant hepatic;c) Registrul național specific pentru transplant renal;d) Registrul național specific pentru transplant pulmonar;e) Registrul național specific pentru transplant pancreas;f) Registrul național specific pentru transplant piele;g) Registrul național specific pentru transplant os și tendon;h) Registrul național specific pentru transplant cornee;i) Registrul național specific pentru fertilizare in vitro;j) Registrul național specific pentru transplant celule stem hematopoietice.2. La anexa nr. 1, punctele 24, 26, 38, 41, 42, 44 și 49 se modifică și vor avea următorul cuprins:24. Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați:– dna Tudor Carmen.…………………………………………….................................26. Spitalul Clinic de Recuperare Iași:– dna Dana Mihai.…………………………………………….................................38. Euromaterna - S.A. Constanța:– dna Andreea Raduica.…………………………………………….................................41. Clinica Medicală Gynera - S.R.L. București:– dna Frâncu Claudia.…………………………………………….................................42. Gynatal - S.R.L. Timișoara:– dr. Dorneanu Virginia Liliana.…………………………………………….................................44. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca:– conf. univ. dr. Dan Ona.…………………………………………….................................49. New Life - BM - S.R.L. Iași:– dna Andreea Luca.3. La anexa nr. 1, după punctul 55 se introduc două noi puncte, punctele 56 și 57, cu următorul cuprins:56. Laser Vision Med - S.R.L. București:– dna Adriana Mădălina Firescu.57. Institutul Regional de Oncologie Iași:– dna Florina Adriana Farca.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 13 iulie 2017.Nr. 796.----