HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (1) din Legea nr. 51/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Instituțiile publice care funcționează în subordinea Inspecției Muncii, respectiv activitatea care funcționează pe lângă Inspecția Muncii sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Inspecția Muncii va elabora Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Inspecției Muncii și regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul consultării publice și dialogului social,
  Gabriel Petrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 13 iulie 2017.Nr. 488.  +  ANEXA nr. 1REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSPECȚIEI MUNCII  +  ANEXA nr. 2A. Instituții publice care funcționează în subordinea Inspecției Muncii:– Inspectoratele teritoriale de muncă - finanțate integral de la bugetul de stat– Centrul de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional – finanțat din venituri proprii– Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii - finanțat din venituri proprii.B. Pe lângă Inspecția Muncii funcționează:– activitatea „Revista Obiectiv“ - finanțată din venituri proprii.-----