ORDONANTA nr. 116 din 31 august 1999pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. D pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICLegea serviciilor poştale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (4) al articolului 21 se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(5) Pentru trimiterile poştale, în ţara şi în străinătate, efectuate de muzee şi biblioteci, prin intermediul sacilor M, operatorul de servicii poştale va percepe un tarif redus cu 70% . (6) Sunt asimilate instituţiilor menţionate la alin. (5) şi centrele de cultura ale României în străinătate, precum şi bibliotecile ambasadelor României, ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale centrelor de studii româneşti din străinătate."2. La articolul 23 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Nu se supun, de asemenea, tarifarii schimburile poştale între biblioteci şi muzee, în ţara şi în străinătate. (3) Sunt asimilate instituţiilor prevăzute la alin. (2) şi centrele de cultura ale României în străinătate, precum şi bibliotecile ambasadelor României, ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale centrelor de studii româneşti din străinătate."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------p. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Comunicaţii şi Informatica,Sergiu Iliescu------------