ORDIN nr. 770 din 13 iulie 2017pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 24 iulie 2017    În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) pct. 31 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul 9 „Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborurilor“ litera A „Tarife“, poziția tarifară 9.22 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────┐│ 9.22│Supravegherea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului│       │       │                                     ││     │nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport                │       │       │                                     │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┤│  a) │Aeroporturi categoria A (cu mai mult de 10 milioane de   │       │       │                                     ││     │pasageri pe an)                                          │euro/an│  1.200│în luna ianuarie pentru anul în curs │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤       ├───────┤                                     ││  b) │Aeroporturi categoria B (cu un volum anual de pasageri   │       │       │                                     ││     │cuprins între 5 și 10 milioane)                          │       │    900│                                     │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤       ├───────┤                                     ││  c) │Aeroporturi categoria C (cu un volum anual de pasageri   │       │       │                                     ││     │cuprins între 1 și 5 milioane)                           │       │    600│                                     │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤       ├───────┤                                     ││  d) │Aeroporturi categoria D (cu un volum anual de pasageri   │       │       │                                     ││     │mai mic de 1 milion)                                     │       │    300│                                     │└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────────────────────────────────────┘2. La capitolul 9 „Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborurilor“ litera B „Condiții de aplicare“, după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:12. În cazul poziției 9.22, la stabilirea numărului total de pasageri se vor lua în calcul numărul total de pasageri de terminal din categoria Transport aerian comercial, precum și numărul total de pasageri aflați în Tranzit direct.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Alexandru-Răzvan Cuc
    București, 13 iulie 2017.Nr. 770.-----