LISTA MEDICAMENTELOR din 23 decembrie 2014aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și prețul de decontare al acestora (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 bis din 29 decembrie 2014  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 951 din 29 decembrie 2014.
  SECȚIUNEA C2 - LISTA MEDICAMENTELOR CU PROCENT DE COMPENSARE 100% din preț de decontare - conform denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc DIN HG NR. 720/2008 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ȘI ORDINUL MS/CNAS NR. 1605/875 - VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 1 ianuarie 2015 Notă
  TABEL în lucru
  -----