ORDIN nr. 797 din 13 iulie 2017privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 6.883 din 13.07.2017 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 963 din 27 martie 2017, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 18.779 din 28 martie 2017, și nr. 1.628 din 30 mai 2017, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 18.779 din 30 mai 2017,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 18 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înființată în Societatea Comercială Gynatal - S.R.L. Timișoara, are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Petrică Răzvan Mihail;b) psiholog Dinu Diana;c) dr. Mureșan Bogdan;– membri suplinitori:a) dr. Pantea Ioana Mihaela;b) psiholog Misici Dubravka;c) șef lucrări dr. Gluhovschi Adrian.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 13 iulie 2017.Nr. 797.----