HOTĂRÂRE nr. 685 din 23 august 1999pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 30 august 1999    În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 octombrie 1999 se interzice utilizarea altor documente de compensare în afară celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 135/1998 privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 aprilie 1998, şi Hotărârea Guvernului nr. 912/1998 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1NORMA 23/08/1999  +  Anexa 2REGULAMENT 23/08/1999