ORDIN nr. 87 din 18 iulie 2017pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 19 iulie 2017    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) îndeplinește condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (4) lit. b)-d) și alin. (7) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a), c)-e) și art. 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz;2. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Pentru a fi numiți în funcții de polițist în unități ale MAI, fără examen sau concurs, copiii sau soțul polițistului trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 7 alin. (1), (2) și alin. (4) lit. b)-d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru a fi angajați ca personal contractual în unități ale MAI, fără examen sau concurs, copiii sau soțul polițistului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația muncii.  +  Articolul IIOrdinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 15 iulie 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 29 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) îndeplinește condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (4) lit. b)-d) și alin. (7) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a), c)-e) și art. 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz;2. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Pentru a fi numiți în funcții militare în unități ale MAI, fără examen sau concurs, copiii aflați în întreținerea personalului militar rănit ori decedat, precum și soțul acestuia trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice prevăzute la art. 6 alin. (1) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.(2) Pentru a fi încadrați în funcții civile, fără examen sau concurs, în unități ale MAI, copiii aflați în întreținerea personalului militar rănit ori decedat, precum și soțul acestuia trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația muncii.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Carmen Daniela Dan
    București, 18 iulie 2017.Nr. 87.----