LEGE nr. 171 din 14 iulie 2017pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 19 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 17, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Se interzice folosirea animalelor aparținând subîncrengăturii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) caii, câinii, unele specii de păsări exotice granivore și animalele folosite în delfinarii, acvarii. Caii, câinii și animalele de rentă pot participa la concursuri, târguri, competiții și expoziții de profil organizate și autorizate conform legii.2. La articolul 25 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) folosirea animalelor aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare.  +  Articolul II(1) Animalele aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, aflate în responsabilitatea unor instituții publice sau private, vor fi relocate prin grija acestora, în rezervații, sanctuare sau grădini zoologice, în termen de cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, respectând prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările aduse prin prezenta lege. (2) Planul de măsuri privind relocarea prevăzută la alin. (1) se prezintă Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 14 iulie 2017.Nr. 171.----