LISTA din 30 iunie 2015denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI)(Anexa nr. 3)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.
   +  Secţiunea C2
  Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor incluși în cadrul programelor naționale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, conform denumirilor comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborată în temeiul Ordinului MS/CNAS nr. 1605/875/2014, cu modificările și completările ulterioare, VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 01 MARTIE 2017
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER P6.4: MUCOVISCIDOZĂ*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬────────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Țara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preț cu │ Preț de │ Contribuție ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│trație/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ție │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 1│W58656002 │A09AA02 │PANCREA- │KREON │CAPS. │150 mg │ABBOTT │GERMANIA │FLACON DIN PEID │OTC │ 20 │ 0,446000│ 0,603000│ 0,000000││ │ │ │ TINUM** │10000 │GASTROREZ. │ │LABORATORIES│ │CU 20 CAPS. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │GASTROREZ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 2│W62199001 │A09AA02 │PANCREA- │KREON │CAPS. │150 mg │MYLAN │GERMANIA │CUTIE CU 2 BLIST│OTC │ 20 │ 0,460000│ 0,621500│ 0,000000││ │ │ │TINUM** │10000 │GASTROREZ. │ │HEALTHCARE │ │DIN AL-AL A CÂTE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │10 CAPS. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │GASTROREZ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 3│W62199002 │A09AA02 │PANCREA- │KREON │CAPS. │150 mg │MYLAN │GERMANIA │CUTIE CU 1 FLAC.│OTC │ 20 │ 0,460000│ 0,621500│ 0,000000││ │ │ │TINUM** │10000 │GASTROREZ. │ │HEALTHCARE │ │DIN PEID X 20 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │CAPS. GASTROREZ.│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 4│W59801002 │A09AA02 │PANCREA- │KREON │CAPS. │300 mg │ABBOTT │GERMANIA │FLACON DIN PEID │OTC │ 20 │ 0,906500│ 1,225500│ 0,000000││ │ │ │TINUM** │25000 │GASTROREZ. │ │LABORATORIES│ │CU 20 CAPS. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │GASTROREZ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 5│W62200001 │A09AA02 │PANCREA- │KREON │CAPS. │300 mg │MYLAN │GERMANIA │CUTIE CU 2 BLIST│OTC │ 20 │ 1,029500│ 1,391500│ 0,000000││ │ │ │TINUM** │25000 │GASTROREZ. │ │HEALTHCARE │ │DIN AL-AL A CÂTE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │10 CAPS. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │GASTROREZ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 6│W62200002 │A09AA02 │PANCREA- │KREON │CAPS. │300 mg │MYLAN │GERMANIA │CUTIE CU 1 FLAC.│OTC │ 20 │ 1,029500│ 1,3915000│ 0,000000││ │ │ │TINUM** │25000 │GASTROREZ. │ │HEALTHCARE │ │DIN PEID X 20 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │CAPS. GASTROREZ.│ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘ NOTĂ:– Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. ----