ORDIN nr. 790/778/2017pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 790 din 12 iulie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 778 din 6 iulie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 17 iulie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 6.859/2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.148 din 6.07.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5), art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 81 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬────────────┬───────────┬─────┬──────┬───────────┬───────┬────────────────┬────┬───┬────────┬────────┬─────────┐│"81│W52079002│J04AB01│CYCLOSERINUM│CICLOSERINA│CAPS.│250 mg│ANTIBIOTICE│ROMÂNIA│CUTIE x 10 FOLII│P-RF│100│4,399000│5,176400│0,000000"││   │         │       │            │ANTIBIOTICE│     │      │    S.A.   │       │TERMOSUDATE DIN │    │   │        │        │         ││   │         │       │            │  250 mg   │     │      │           │       │AL/AL x 10 CAPS.│    │   │        │        │         │└───┴─────────┴───────┴────────────┴───────────┴─────┴──────┴───────────┴───────┴────────────────┴────┴───┴────────┴────────┴─────────┘2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 528 se adaugă trei noi poziții, pozițiile 529-531, cu următorul cuprins: *Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬───────┬─────┬──────┬────────────┬────────┬──────────────┬──┬──┬─────────────┬─────────────┬─────────┐│"529│W60860001│L01XC14│TRASTUZUMABUM │KADCYLA│PULB.│100 mg│ROCHE       │MAREA   │CUTIE CU UN   │PR│ 1│ 6.890,630000│ 7.548,950000│ 0,000000││    │         │       │EMTASINUM **1 │100 mg │CONC.│      │REGISTRATION│BRITANIE│FLACON A 15 ML│  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │PT.  │      │LTD.        │        │x 100 MG      │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │SOL. │      │            │        │CONCENTRAT    │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │PERF.│      │            │        │PENTRU        │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │SOLUȚIE       │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │PERFUZABILĂ   │  │  │             │             │         │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────┼─────┼──────┼────────────┼────────┼──────────────┼──┼──┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 530│W60861001│L01XC14│TRASTUZUMABUM │KADCYLA│PULB.│160 mg│ROCHE       │MAREA   │CUTIE CU UN   │PR│ 1│11.007,010000│12.035,810000│ 0,000000││    │         │       │EMTASINUM **1 │160 mg │CONC.│      │REGISTRATION│BRITANIE│FLACON A 20 ML│  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │PT.  │      │LTD.        │        │x 160 MG      │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │SOL. │      │            │        │CONCENTRAT    │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │PERF.│      │            │        │PENTRU SOLUȚIE│  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │PERFUZABILĂ   │  │  │             │             │         │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────┼─────┼──────┼────────────┼────────┼──────────────┼──┼──┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│ 531│W62649002│L01XE35│OSIMERTINIB   │TAGRI- │COMPR│80 mg │ASTRA       │SUEDIA  │CUTIE CU BLIST│PR│28│ 1.017,670000│ 1.110,624285│0,000000"││    │         │       │**1           │SSO    │FILM.│      │ZENECA AB   │        │PERFORATE     │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │80 mg  │     │      │            │        │UNIDOZĂ AL/AL │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │X 28x1 COMPR. │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │FILM.         │  │  │             │             │         │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴───────┴─────┴──────┴────────────┴────────┴──────────────┴──┴──┴─────────────┴─────────────┴─────────┘3. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, după subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P9.8 „Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic“, cu următorul cuprins: *Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬───────┬─────┬──────┬────────────┬────────┬──────────────┬──┬──┬─────────────┬─────────────┬─────────┐│  "1│W41749001│J06BB04│IMUNOGLOBULINĂ│IVHEBEX│PULB.│50 UI/│LFB -       │FRANȚA  │CUTIE CU 1    │ S│ 1│ 4.883,150000│ 5.360,790000│ 0,000000││    │         │       │ANTIHEPATITICĂ│5000 UI│+    │ml    │BIOMEDICA-  │        │FLAC. CU PULB.│  │  │             │             │         ││    │         │       │B **          │/100 ml│SOLV.│      │MENTS       │        │PT. SOL. PERF.│  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │SOL. │      │            │        │+ 1 FLAC. SOLV│  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │PERF.│      │            │        │+ 1 SIST. DE  │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │TRANSFER      │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │PREVĂZUT CU   │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │FILTRU        │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │STERILIZANT   │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │(15 MCM) + 1  │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │SET DE ADM.   │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │CU FILTRU     │  │  │             │             │         │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────┼─────┼──────┼────────────┼────────┼──────────────┼──┼──┼─────────────┼─────────────┼─────────┤│   2│W54188003│J06BB04│IMUNOGLOBULINĂ│HEPAT- │SOL. │50 UI │BIOTEST     │GERMANIA│CUTIE x1 FLAC.│PR│ 1│ 3.044,440000│ 3.356,590000│0,000000"││    │         │       │ANTIHEPATITICĂ│ECT CP │PERF.│/ml   │PHARMA GMBH │        │DIN STICLĂ    │  │  │             │             │         ││    │         │       │B **          │50 UI  │     │      │            │        │INCOLORĂ x 40 │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │/ml    │     │      │            │        │ML SOL. PERF. │  │  │             │             │         ││    │         │       │              │       │     │      │            │        │(2000 UI)     │  │  │             │             │         │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴───────┴─────┴──────┴────────────┴────────┴──────────────┴──┴──┴─────────────┴─────────────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  ----