HOTĂRÂRE nr. 650 din 8 septembrie 2016pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 11 lit. f) și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Paul Gheorghiu
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Birtalan József
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Laurențiu Dănuț Vlad,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Valentin Marian Ionescu,
  secretar de stat
  București, 8 septembrie 2016.Nr. 650.  +  AnexăSTRATEGIE din 8 septembrie 2016