HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iulie 2016pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  ──────────
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  ──────────

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Birtalan Jozsef
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioan Buda,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 27 iulie 2016.Nr. 525.  +  AnexăSTRATEGIE 27/07/2016