ORDIN nr. 1.876/C din 6 iulie 2017pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerțului
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 6 iulie 2017  În temeiul art. 12^1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 și art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 13 și 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă structura identificatorului unic la nivel european - EUID în următorul format: ., care se alocă în sistemul informatic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului la înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului.  +  Articolul 2Se aprobă modelul certificatului de înregistrare a profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Identificatorul unic la nivel european, având structura prevăzută la art. 1, va fi utilizat pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice înregistrate în registrul comerțului, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerțului din statele membre ale Uniunii Europene prin sistemul de interconectare.  +  Articolul 4Profesioniștii înregistrați în registrul comerțului pot solicita emiterea unui nou certificat de înregistrare, conținând și identificatorul unic la nivel european - EUID.  +  Articolul 5Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 7 iulie 2017.
  p. Ministrul justiției,
  Sofia Mariana Moț,
  secretar de stat
  București, 6 iulie 2017.Nr. 1.876/C.  +  ANEXĂ----