LEGE nr. 161 din 6 iulie 2017privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 6 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2017, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2017, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanțe publice și economie:1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;4. modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, și modificarea art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;5. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată, cu modificările ulterioare;6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările ulterioare;7. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare;8. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;9. modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;10. modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;11. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.II. Muncă și justiție socială:– modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.III. Dezvoltare regională, administrație publică și fonduri europene:1. măsuri privind reglementarea unor programe guvernamentale naționale - construcții, urbanism, educație, infrastructură și social, reabilitare termică;2. reglementarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice locale;3. reglementarea unor măsuri în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, lucrărilor publice și construcțiilor;4. reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice;5. reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene nerambursabile;6. stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru asigurarea resurselor umane necesare în pregătirea și exercitarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019; 7. înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Servicii Electronice și Cloud prin reorganizarea Agenției pentru Agenda Digitală a României;8. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.IV. Sănătate:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare.V. Cercetare:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.VI. Afaceri interne:1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările și completările ulterioare.VII. Turism:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.VIII. Transporturi:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003;3. modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare;4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare;5. adoptarea Ordonanței Guvernului privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea implementării proiectelor de infrastructură de transport;6. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative;7. adoptarea Ordonanței Guvernului privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național.IX. Agricultură și dezvoltare rurală:– aprobarea programului de distribuție de fructe, legume, lapte, produse lactate și de panificație în instituțiile de învățământ („Programul pentru școli“).X. Apărare națională:1. ratificarea unor acorduri privind cooperarea în domeniul apărării;2. amendarea legislației privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, precum și a celei privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României;3. amendarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare;4. reglementarea problematicii privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate.XI. Administrarea patrimoniului protocolului de stat:– modificarea alin. (1) al art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.XII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 sunt supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2017. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 6 iulie 2017.Nr. 161.----