ORDIN nr. 393/630/4.236/2017pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 393 din 13 martie 2017
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 630 din 6 iunie 2017
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 4.236 din 27 iunie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 6 iulie 2017  Având în vedere prevederile:– art. 28 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și ale Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015;– Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Strategiei naționale de sănătate 2014-2020 și ale Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară;– Programului de guvernare 2017-2020, capitolele: Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, Politici în domeniul educației și Politici în domeniul sănătății,în temeiul:– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,ministrul muncii și justiției sociale, ministrul sănătății și ministrul educației naționale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Protocolul de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate (SCI) necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În vederea implementării serviciilor comunitare integrate în domeniile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei, respectiv serviciile sociale, sănătatea, educația, ocuparea, locuirea și obținerea documentelor de identitate, la nivelul unității administrativ-teritoriale, în baza protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 și a strategiilor locale de dezvoltare a fiecărei unități administrativ-teritoriale, se semnează protocoale de colaborare între serviciul public de asistență socială/primărie, inspectoratul școlar județean, direcția județeană de sănătate publică și a municipiului București, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială etc.  +  Articolul 3Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății și Ministrul Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
   +  ANEXĂPROTOCOL DE COLABORARE din 13 martie 2017