HOTĂRÂRE nr. 452 din 30 iunie 2017privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 4 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc" se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul "P1: Programul național de boli transmisibile", subpunctul "B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziția 11 se modifică și va avea următorul cuprins:┌────┬───────────────────────────┬──────────────────┐│ 11.│ Cycloserinum              │J04AB01           │└────┴───────────────────────────┴──────────────────┘2. La punctul "P3: Programul național de oncologie", după poziția 111 se introduc două noi poziții, pozițiile 112 și 113, cu următorul cuprins:┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────┐│ 112.│ Osimertinib**1               │ L01XE35      │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┤│ 113.│ Trastuzumabum emtasinum**1   │ L01XC14      │└─────┴──────────────────────────────┴──────────────┘3. La punctul "P9: Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", după subpunctul "P 9.7 Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați" se introduce un nou subpunct, subpunctul "P 9.8 Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic", cu următorul cuprins:P 9.8. Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐│ 1. │Imunoglobulină antihepatitică B**         │ J06BB04   │└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┘
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE

  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 iunie 2017. Nr. 452. ----