ORDONANTA nr. 59 din 24 august 1999privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 26 august 1999  În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României şi al art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Taxele stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, prevăzute în anexa nr. 1 lit. A, B, C, D şi E la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 89/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 29 decembrie 1993, se majorează conform indicelui de creştere a preţurilor determinat de Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 2Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ANEXA 1                          TAXE CONSULARE                  pentru servicii prestate în ţara
    " Nr. crt.Denumirea serviciilorTaxa - lei -
    01.2
    A. Eliberări de paşapoarte
    1.Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui paşaport sau a altui document de trecere a frontierei285.000
    2.Eliberarea sau prelungirea unui paşaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu285.000
    3.Eliberarea unui paşaport în care sunt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană60.000
    4.Înscrierea ulterioară în paşaport a unor copii sub 14 ani, pentru fiecare persoană30.000
    B. Vize pentru trecerea frontierei sau de şedere temporară
    1.Viză de ieşire pentru cetăţenii străini veniţi temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România125.000
    2.Viză de ieşire definitivă acordată străinilor domiciliaţi în România190.000
    3.Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, transformate în lei proveniţi din schimb valutar  
    C. Servicii privind cetăţenia şi (re)stabilirea domiciliului în România
    1.Acordarea cetăţeniei române1.875.000
    2.Renunţarea la cetăţenia română6.000.000
    3.Clarificarea cetăţeniei române250.000
    4.Restabilirea domiciliului unui cetăţean român în România375.000
    5.Stabilirea domiciliului unui cetăţean străin în România1.245.000
    D . Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare şi extrajudiciare, identificări de persoane
    1.Legalizarea sigiliului şi a semnăturilor de pe actele judiciare şi extrajudiciare eliberate de autorităţile române220.000
    2.Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România435.000
    3.Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine190.000
    4.Identificarea de persoane pe teritoriul României315.000
      E. Alte servicii şi prestaţii consulare190.000
      NOTĂ:  
    1.Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A-E30.000
    2.Pentru serviciile prestate, în regim de urgenţă, cetăţenilor străini se percepe o taxă suplimentară în lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A.
  PRIM-MINISTRU RADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Liviu Popescu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Mihai Rasvan Ungureanu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes -----------