ORDONANŢA nr. 64 din 24 august 1999pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 26 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare program strategic. (2) Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2Lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare prevăzute în anexa nr. 1 constituie cauza de utilitate publică.  +  Articolul 3 (1) Terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, vor fi fundamentate printr-un plan de urbanism care se aproba în conformitate cu legea. (2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni nu se pot realiza investiţii, altele decât cele cuprinse în programul strategic.  +  Articolul 4Pentru terenurile aflate în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni nu se vor percepe taxe de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.  +  Articolul 5Finanţarea programului strategic se va asigura din surse proprii ale titularului, din credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 6Organele administraţiei publice centrale şi locale vor acorda tot sprijinul Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. în vederea punerii în aplicare a programului strategic.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul agriculturii şialimentaţiei,Ioan Avram Muresan  +  Anexa 1PROGRAMULstrategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni pentru perioada 1999-2015Etapa I1 septembrie 1999 - 31 decembrie 1999Aprobarea Planului urbanistic zonalEtapa a II-a1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2009Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2001Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;II.2. 1 ianuarie 2002 - 31 decembrie 2003Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;II.3. 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2005Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat;II.4. 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2007Asigurarea surselor de finanţare necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii;II.5. 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009Obţinerea avizelor; acordurilor şi a autorizaţiilor necesare în vederea demararii lucrărilor.Etapa a III-a1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2015Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2011Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier şi pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni;III.2. 1 ianuarie 2012 31 decembrie 2013Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de cai de rulare şi platforme necesar;III.3. 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi posta prin realizarea unei platforme multimodale cargo;Realizarea unui parc tehnologic "high tech" pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.  +  Anexa 2-----------