ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 30 iunie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 30 iunie 2017  Luând în considerare că tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România a fost introdus în legislația națională prin adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, care a transpus în legislația națională Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri,ținând cont că, prin Legea nr. 221/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, au fost transpuse unele dintre prevederile Directivei 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prevederi referitoare la tarifele intermediare de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România pentru vehiculele care transportă marfă cu masa totală maximă autorizată, „MTMA“, mai mare sau egală cu 3,5 tone,având în vedere că anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 221/2016, include, ca urmare a unor erori materiale, aceleași tipuri de vehicule transport persoane în două categorii diferite, pentru care se aplică corespunzător două tarife diferite, prevederi care conduc la confuzii, descurajează și împovărează mediul de afaceri reprezentat de transportatorii de persoane,luând în considerare faptul că Ministerul Transporturilor, după publicarea Legii nr. 221/2016 în Monitorul Oficial al României, a sesizat Secretariatul General al Guvernului, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi și infrastructură, Camera Deputaților și Senatul României în vederea corectării erorilor materiale apărute în cadrul anexei la Legea nr. 221/2016, potrivit art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și răspunsurile transmise de către Comisia pentru industrii și servicii și Secretariatul General al Guvernului prin care se stipula că modificările solicitate nu pot fi remediate în baza Legii nr. 24/2000 datorită faptului că aceste „erori“ au fost votate în plenul Camerei Deputaților,având în vedere că responsabilitatea încadrării vehiculului în categoriile A-H revine, în exclusivitate utilizatorului, ținând cont de nivelul mai redus al tarifelor intermediare, pentru perioadele de valabilitate de 7 zile, 30 de zile și 90 de zile pentru rovinietele tip C și D, pentru aceste vehicule de transport persoane este posibil ca utilizatorii să solicite distribuitorilor eliberarea acestor categorii de roviniete, și nu a categoriilor G și H, corespunzătoare,luând în considerare faptul că pentru circulația vehiculelor de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto și pentru circulația vehiculelor de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, pentru care au fost emise roviniete tip C și D, vor fi constatate contravenții și vor fi aplicate sancțiuni contravenționale constând în amendă,pornind de la faptul că potrivit art. II din Legea nr. 221/2016, tarifele modificate au intrat în vigoare la 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, respectiv începând cu data de 20 ianuarie 2017,având în vedere că după intrarea în vigoare a Legii nr. 221/2016, pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, au fost emise 83.519 roviniete cu valabilitate de 1 zi, Compania Națională de Administrație a Infrastructurii Rutiere a înregistrat un prejudiciu mediu lunar de circa 35.000 euro rezultat din neaplicarea corectă a tarifului pentru acest tip de autovehicule, influențând negativ bugetul alocat programului de întreținere a drumurilor naționale si autostrăzilor.Ținând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, se modifică după cum urmează:1. La litera „B“, „Tipul vehiculului“ va avea următorul cuprins:Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone2. La litera „C“, „Tipul vehiculului“ va avea următorul cuprins:Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone3. La litera „D“, „Tipul vehiculului“ va avea următorul cuprins:Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone4. La litera „E“, „Tipul vehiculului“ va avea următorul cuprins:Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)5. La litera „F“, „Tipul vehiculului“ va avea următorul cuprins:Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)6. La litera „G“, „Tarif [euro] (TVA inclus)“ pentru perioada de „1 zi“ va avea următorul cuprins:„4”  +  Articolul IIRovinieta achitată anterior intrării în vigoare a tarifului prevăzut la art. I pct. 6 își menține valabilitatea pe toată durata de utilizare pentru care a fost achitată.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 iunie 2017.Nr. 44.----