HOTĂRÂRE nr. 667 din 19 august 1999privind organizarea în România a Campaniei "Europa, un patrimoniu comun", în perioada 10-13 septembrie 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 24 august 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România a Campaniei "Europa, un patrimoniu comun", în perioada 10-13 septembrie 1999.  +  Articolul 2În vederea organizării acţiunilor ce vor fi desfăşurate cu prilejul Campaniei "Europa, un patrimoniu comun", se constituie Comitetul Naţional Roman pentru Campania "Europa, un patrimoniu comun".  +  Articolul 3Comitetul Naţional Roman pentru Campania "Europa, un patrimoniu comun", denumit în continuare Comitetul va fi format din:1. Emil Constantinescu, Preşedintele României - preşedinte de onoare;2. Petre Roman, preşedintele Senatului;3. Ion Diaconescu, preşedintele Camerei Deputaţilor;4. Radu Vasile, prim-ministru al Guvernului României;5. Valeriu Stoica, ministru de stat, ministrul justiţiei;6. Decebal Traian Remes, ministrul finanţelor;7. Andrei Gabriel Plesu, ministrul afacerilor externe;8. Ion Caramitru, ministrul culturii;9. Constantin Dudu-Ionescu, ministru de interne;10. Nicolae Noica, ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului;11. Andrei Marga, ministrul educaţiei naţionale;12. Crin Antonescu, ministrul tineretului şi sportului;13. Romica Tomescu, ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului;14. Alexandru Herlea, ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru integrare europeană, şeful Departamentului pentru Integrare Europeană;15. Peter Kovacs Eckstein, ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale, şeful Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale;16. Vlad Rosca, secretar de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală;17. Ludovic Orban, secretar de stat, şeful Departamentului Informaţiilor Publice;18. Sorin Fodoreanu, preşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare;19. Sorin Frunzaverde, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism;20. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române;21. Eugen Vasiliu, preşedintele Comisiei pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa a Senatului;22. Gabriel Ţepelea, preşedintele Comisiei pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa a Camerei Deputaţilor;23. Maria Berza, secretar de stat la Ministerul Culturii;24. Mihai-Rasvan Ungureanu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;25. Cristian Hadjiculea, director general al Societăţii Naţionale de Televiziune;26. Ion Iordan, prefectul municipiului Bucureşti;27. Ion Popescu, prefectul judeţului Sibiu;28. Viorel Lis, primarul general al municipiului Bucureşti;29. Dan Condurat, primarul municipiului Sibiu;30. Nicolae Nan, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu;31. Ana Blandiana, preşedintele Fundaţiei "Alianta Civică";32. Augustin Buzura, preşedintele Fundaţiei Culturale Române;33. Preşedintele în exerciţiu al Aliantei Naţionale a Uniunilor de Creatori.  +  Articolul 4Atribuţiile principale ale Comitetului sunt: a) coordonarea activităţilor desfăşurate în ţara pe timpul campaniei; b) stabilirea de legături cu organismele similare din alte tari în vederea armonizării activităţilor desfăşurate în România cu cele iniţiate de celelalte state participante la campanie; c) identificarea celor mai potrivite moduri de cooperare cu celelalte state participante la campanie.  +  Articolul 5 (1) Comitetul îşi va desfăşura activitatea prin intermediul unor grupuri de lucru, în funcţie de specificul activităţilor ce vor urma a fi desfăşurate. (2) Fiecare grup de lucru va fi condus potrivit înţelegerii membrilor săi, iar activitatea va fi desfăşurată urmărindu-se armonizarea acţiunilor proprii cu cele ale altor grupuri de lucru, respectiv cu acţiunile similare organizate în alte state.  +  Articolul 6 (1) Cu prilejul lansării oficiale a Campaniei "Europa, un patrimoniu comun", care va avea loc în perioada 10-13 septembrie 1999, vor fi organizate o serie de acţiuni, cum sunt: a) mese oficiale, cocteiluri, alte acţiuni cu caracter protocolar; b) spectacole; c) expoziţii; d) vizite în municipiul Bucureşti şi în ţara. (2) Organizarea acţiunilor prevăzute la alin. (1) se va face de către instituţiile interesate, potrivit propriilor competente. (3) Coordonarea acestor manifestări va fi asigurata de către Guvernul României.  +  Articolul 7Cheltuielile necesare pentru organizarea manifestărilor menţionate la art. 6 alin. (1) vor fi suportate din bugetele proprii ale instituţiilor implicate, precum şi prin atragerea unor resurse financiare şi/sau materiale din sponsorizări, legate, donaţii şi altele asemenea.  +  Articolul 8În vederea bunei desfăşurări a manifestărilor prilejuite de lansarea Campaniei "Europa, un patrimoniu comun" în România, instituţiile implicate pot invita delegaţi străini şi/sau români, cu depăşirea limitelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Mihai Rasvan Ungureanu,secretar de statp. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de statp. Ministru de interne,Mircea Muresan,secretar de statMinistrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul tineretului şi sportului,Crin Antonescup. Ministru delegat pe lângă primul-ministrupentru integrare europeană,Aurel Ciobanu DordeaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat, ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuSecretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistru delegat pe lângă primul-ministrupentru minorităţi naţionale,Peter Kovacs EcksteinPreşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare,Sorin FodoreanuSecretar de stat, şeful Departamentului Informaţiilor Publice,Ludovic Orban--------------