ORDONANTA nr. 49 din 19 august 1999privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 24 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Transportul mărfurilor periculoase în trafic intern pe căile ferate române se desfăşoară cu respectarea prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), anexa nr. 1 la apendicele B - Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor (CIM) - al Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF). În aceasta calitate este împuternicit sa participe la reuniunile adunării generale a COTIF şi sa accepte modificările Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID). (2) Aplicarea în traficul intern pe căile ferate române a Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) şi a modificărilor acestuia se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 3 (1) Pentru coordonarea aplicării unitare a prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) se constituie Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, denumit în continuare comitet, al cărui preşedinte este un reprezentant al Ministerului Transporturilor. (2) Componenta, atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 4În cazuri temeinic justificate, Ministerul Transporturilor, cu avizul comitetului prevăzut la art. 3, poate aproba o singură dată efectuarea unor transporturi de mărfuri periculoase, în alte condiţii decât cele prevăzute în Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), pe o durată de cel mult 5 ani.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu-----------