ORDONANȚA nr. 48 din 19 august 1999privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 24 august 1999  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. H pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Transportul rutier al mărfurilor periculoase în trafic intern se efectuează cu respectarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.  +  Articolul 2(1) Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) În aceasta calitate este împuternicit sa accepte amendamentele la anexele A și B ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), stabilite de organismul internațional competent.(2) Aplicarea amendamentelor la anexele A și B ale Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, norme privind aplicarea etapizata în trafic intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.).
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  ------------