HOTĂRÂRE nr. 661 din 16 august 1999pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 19 august 1999    În temeiul art. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea activităţilor de elaborare, execuţie, încheiere a execuţiei bugetului Fondului naţional de solidaritate şi efectuarea anchetelor sociale necesare stabilirii drepturilor, precum şi pentru activitatea de control, prevăzute la art. 5, 6 şi, respectiv, 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, numărul maxim de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se majorează cu 15 posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, din care 5 posturi pentru Direcţia control din cadrul Departamentului de protecţie socială şi 150 de posturi pentru direcţiile generale de muncă şi protecţie socială teritoriale, din care 50 de posturi pentru Corpul de control în domeniul asigurărilor sociale de stat şi asistenţei sociale. (2) Cheltuielile de personal aferente acestor posturi sunt suportate din Fondul naţional de solidaritate.  +  Articolul 3Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 se completează cu pct. IV "Unităţi şi activităţi finanţate din Fondul naţional de solidaritate", având următoarea redactare: "Activitatea de administrare a Fondului naţional de solidaritate din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi din direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti finanţată din Fondul naţional de solidaritate (165 de posturi)."p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:-----------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Iosefina Morosan,secretar de stat  +  AnexăNORMA 16/08/1999