ORDIN nr. 151 din 17 mai 2017pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017  Luând în considerare necesitatea armonizării legislației naționale cu Directiva de punere în aplicare nr. 2.109/2016 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce privește includerea unor noi specii și denumirea botanică a speciei Lolium x boucheanum Kunth, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 2 decembrie 2016, având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, văzând Referatul de aprobare nr. 244.508 din 17.05.2017, elaborat de către Direcția generală control, antifraudă și inspecții - Direcția monitorizare inspecții, verificare și control, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1) punctul I, literele a)-c) se modifică după cum urmează:a) la litera a), denumirea "Lolium x boucheanum Kunth" se înlocuiește cu denumirea "Lolium x hybridum Hausskn";b) litera b) "Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase" se modifică și va avea următorul cuprins:b) Fabaceae (Leguminosae) Leguminoase┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Biserrula pelecinus L. │Biserrula pelecinus │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Galega orientalis Lam. │Galega furajeră │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Hedysarum coronarium L. │Sparcetă spaniolă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Lathyrus cicera L. │Latir/latir pitic │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Lotus corniculatus L. │Ghizdei │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Lupinus albus L. │Lupin alb │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Lupinus angustifolius L. │Lupin albastru cu frunze înguste │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Lupinus luteus L. │Lupin galben │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago doliata Carmign. │Medicago doliata │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago italica (Mill.) Fiori │Medicago italica │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago littoralis Rohde ex Loisel. │Medicago littoralis │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago lupulina L. │Trifoi mărunt │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago murex Willd. │Medicago murex │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago polymorpha L. │Medicago polymorpha │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago rugosa Desr. │Medicago rugosa │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago sativa L. │Lucernă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago scutellata (L.) Mill. │Medicago scutellata │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago truncatula Gaertn. │Medicago truncatula │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Medicago x varia T. Martyn Sand │Lucernă de nisip │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Onobrychis viciifolia Scop. │Sparcetă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Ornithopus compressus L. │Seradelă galbenă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Ornithopus sativus Brot. │Seradelă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Pisum sativum L. (partim) │Mazăre furajeră │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium alexandrinum L. │Trifoi de Alexandria │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium fragiferum L. │Trifoi fragiferum │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium glanduliferum Boiss. │Trifoi glanduliferum │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium hirtum All. │Trifoi hirtum │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium hybridum L. │Trifoi hibrid │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium incarnatum L. │Trifoi încarnat │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium isthmocarpum Brot. │Trifoi isthmocarpum │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium michelianum Savi │Trifoi michelianum │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium pratense L. │Trifoi roșu │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium repens L. │Trifoi alb │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium resupinatum L. │Trifoi persan │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium squarrosum L. │Trifoi squarrosum │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium subterraneum L. │Trifoi subteran │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trifolium vesiculosum Savi │Trifoi vesiculosum │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Trigonella foenum-graecum L. │Schinduf │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Vicia benghalensis L. │Vicia benghalensis │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Vicia faba L. │Bob │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Vicia pannonica Crantz │Măzăriche de toamnă │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Vicia sativa L. │Măzăriche │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Vicia villosa Roth │Măzăriche păroasă" │└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘c) la litera c), după denumirea "Phacelia tanacetifolia - Benth Floarea Albinelor" se adaugă o nouă rubrică, având următorul cuprins:┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│"Plantago lanceolata L │Pătlagină îngustă" │└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘2. La articolul 3 alineatul (1), denumirea "Lolium x boucheanum Kunth" se înlocuiește cu denumirea "Lolium x hybridum Hausskn3. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 1, după rubrica referitoare la Pisum sativum, Vicia faba se adaugă o nouă rubrică, având următorul cuprins:┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│"Trifolium subterraneum, Medicago spp., cu excepția M. │ ││Lupulina, M. Sativa, M.x varia: │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│- pentru sămânța Bază: │ 99,5% │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│- pentru sămânță Certificată destinată multiplicării: │ 98% │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│- pentru sămânță Certificată: │ 95%" │└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘4. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2 litera A, tabelul se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────┐│ "Specie │ Germinație │ Puritate specifică │Conținut maxim de semințe │Condiții││ │ │ │din alte specii de plante │ cu ││ │ │ │ într-un eșantion cu │privire ││ │ │ │greutatea specificată în │la con- ││ │ │ │coloana 4 a anexei nr. 3 │ținutul ││ │ │ │ (total per coloană) │ de ││ ├───────────┬────────┼──────┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┬─────────┬──────────┤semințe ││ │Germinație │Conținut│Puri- │ Conținut maxim de semințe din alte │Avena │ Cuscuta │Rumex spp.│ de ││ │ minimă │maxim de│tatea │ specii de plante (% din greutate) │fatua,│ spp. │altele │Lupinus ││ │ (% din │semințe │speci-├────────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┤Avena │ │decât │ spp. ││ │semințele │ dure │fică │ Total │ O │Elytri-│Alo- │Meli-│Rapha-│Sina- │steri-│ │Rumex ace-│de altă ││ │ pure) │(% din │minimă│ │singură│gia │pecurus│lotus│ nus │pis │lis │ │tosella și│culoare ││ │ │semin- │(% din│ │specie │repens │myosu- │spp. │rapha-│arven-│ │ │Rumex ma- │ și de ││ │ │țele │greu- │ │ │ │roides │ │nis- │sis │ │ │ritimus │semințe ││ │ │pure) │ tate)│ │ │ │ │ │trum │ │ │ │ │de lupin││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │amar │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├───────────────────┴───────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴────────┤│Poaceae (Gramineae) │├───────────────────┬───────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬────────┤│Agrostis canina │ 75 (a) │ │ 90 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Agrostis capillaris│ 75 (a) │ │ 90 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Agrostis gigantea │ 80 (a) │ │ 90 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Agrostis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││stolonifera │ 75 (a) │ │ 90 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Alopecurus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pratensis │ 70 (a) │ │ 75 │ 2,5 │1,0 (f)│ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Arrhenatherum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││elatius │ 75 (a) │ │ 90 │ 3,0 │1,0 (f)│ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 (g)│0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Bromus catharticus │ 75 (a) │ │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 (g)│0 (j) (k)│ 10 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Bromus sitchensis │ 75 (a) │ │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 (g)│0 (j) (k)│ 10 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Cynodon dactylon │ 70 (a) │ │ 90 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Dactylis glomerata │ 80 (a) │ │ 90 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Festuca arundinacea│ 80 (a) │ │ 95 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Festuca filiformis │ 75 (a) │ │ 85 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Festuca ovina │ 75 (a) │ │ 85 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Festuca pratensis │ 80 (a) │ │ 95 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Festuca rubra │ 75 (a) │ │ 90 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Festuca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││trachyphylla │ 75 (a) │ │ 85 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│x Festulolium │ 75 (a) │ │ 96 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Lolium multiflorum │ 75 (a) │ │ 96 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Lolium perenne │ 80 (a) │ │ 96 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Lolium x hybridum │ 75 (a) │ │ 96 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Phalaris aquatica │ 75 (a) │ │ 96 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Phleum nodosum │ 80 (a) │ │ 96 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │ 0 (k) │ 5 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Phleum pratense │ 80 (a) │ │ 96 │ 1,5 │ 1,0 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │ 0 (k) │ 5 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Poa annua │ 75 (a) │ │ 85 │ 2,0 (c)│1,0 (c)│ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Poa nemoralis │ 75 (a) │ │ 85 │ 2,0 (c)│1,0 (c)│ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Poa palustris │ 75 (a) │ │ 85 │ 2,0 (c)│1,0 (c)│ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Poa pratensis │ 75 (a) │ │ 85 │ 2,0 (c)│1,0 (c)│ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Poa trivialis │ 75 (a) │ │ 85 │ 2,0 (c)│1,0 (c)│ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trisetum flavescens│ 70 (a) │ │ 75 │ 3,0 │1,0 (f)│ 0,3 │ 0,3 │ │ │ │ 0 (h)│0 (j) (k)│ 2 (n) │ │├───────────────────┴───────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴────────┤│Fabaceae (Leguminosae) │├───────────────────┬───────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬────────┤│Biserrula pelecinus│ 70 │ │ 98 │ 0,5 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Galega orientalis │ 60 (a) (b)│ 40 │ 97 │ 2,0 │ 1,5 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Hedysarum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││coronarium │ 75 (a) (b)│ 30 │ 95 │ 2,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │ 0 (k) │ 5 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Lathyrus cicera │ 80 │ │ 95 │ 1 │ 0,5 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 20 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Lotus corniculatus │ 75 (a) (b)│ 40 │ 95 │ 1,8 (d)│1,0 (d)│ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Lupinus albus │ 80 (a) (b)│ 20 │ 98 │ 0,5 (e)│0,3 (e)│ │ │ 0,3 │ │ │ 0 (i)│ 0 (j) │ 5 (n) │ (o) (p)│├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Lupinus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││angustifolius │ 75 (a) (b)│ 20 │ 98 │ 0,5 (e)│0,3 (e)│ │ │ 0,3 │ │ │ 0 (i)│ 0 (j) │ 5 (n) │ (o) (p)│├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Lupinus luteus │ 80 (a) (b)│ 20 │ 98 │ 0,5 (e)│0,3 (e)│ │ │ 0,3 │ │ │ 0 (i)│ 0 (j) │ 5 (n) │ (o) (p)│├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago doliata │ 70 │ │ 98 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago italica │ 70 (b) │ 20 │ 98 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago littoralis│ 70 │ │ 98 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago lupulina │ 80 (a) (b)│ 20 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago murex │ 70 (b) │ 30 │ 98 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago polymorpha│ 70 (b) │ 30 │ 98 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago rugosa │ 70 (b) │ 20 │ 98 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago sativa │ 80 (a) (b)│ 40 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago scutellata│ 70 │ │ 98 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago truncatula│ 70 (b) │ 20 │ 98 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Medicago x varia │ 80 (a) (b)│ 40 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Onobrychis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viciifolia │ 75 (a) (b)│ 20 │ 95 │ 2,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │ 0 (j) │ 5 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Ornithopus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││compressus │ 75 │ │ 90 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Ornithopus sativus │ 75 │ │ 90 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Pisum sativum │ 80 (a) │ │ 98 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │ 0 (j) │ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alexandrinum │ 80 (a) (b)│ 20 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fragiferum │ 70 │ │ 98 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││glanduliferum │ 70 (b) │ 30 │ 98 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium hirtum │ 70 │ │ 98 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium hybridum │ 80 (a) (b)│ 20 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││incarnatum │ 75 (a) (b)│ 20 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││isthmocarpum │ 70 │ │ 98 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││michelianum │ 75 (b) │ 30 │ 98 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium pratense │ 80 (a) (b)│ 20 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium repens │ 80 (a) (b)│ 40 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││resupinatum │ 80 (a) (b)│ 20 │ 97 │ 1,5 │ 1,0 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││squarrosum │ 75 (b) │ 20 │ 97 │ 1,5 │ │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │0 (l) (m)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││subterraneum │ 80 (b) │ 40 │ 97 │ 0,5 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trifolium │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vesiculosum │ 70 │ │ 98 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Trigonella │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││foenum-graecum │ 80 (a) │ │ 95 │ 1,0 │ 0,5 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │ 0 (j) │ 5 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Vicia benghalensis │ 80 (b) │ 20 │97 (e)│ 1 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Vicia faba │ 80 (a) (b)│ 5 │ 98 │ 0,5 │ 0,3 │ │ │ 0,3 │ │ │ 0 │ 0 (j) │ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Vicia pannonica │ 85 (a) (b)│ 20 │ 98 │ 1,0 (e)│0,5 (e)│ │ │ 0,3 │ │ │ 0 (i)│ 0 (j) │ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Vicia sativa │ 85 (a) (b)│ 20 │ 98 │ 1,0 (e)│0,5 (e)│ │ │ 0,3 │ │ │ 0 (i)│ 0 (j) │ 5 (n) │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Vicia villosa │ 85 (a) (b)│ 20 │ 98 │ 1,0 (e)│0,5 (e)│ │ │ 0,3 │ │ │ 0 (i)│ 0 (j) │ 5 (n) │ │├───────────────────┴───────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴────────┤│Alte specii │├───────────────────┬───────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬────────┤│Brassica napus var.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││napobrassica │ 80 (a) │ │ 98 │ 1,0 │ 0,5 │ │ │ │ 0,3 │ 0,3 │ 0 │0 (j) (k)│ 5 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Brassica oleracea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││convar. acephala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(acephala var. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││medullosa + var. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viridis) │ 75 (a) │ │ 98 │ 1,0 │ 0,5 │ │ │ │ 0,3 │ 0,3 │ 0 │0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Phacelia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tanacetifolia │ 80 (a) │ │ 96 │ 1,0 │ 0,5 │ │ │ │ │ │ 0 │0 (j) (k)│ │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Plantago lanceolata│ 75 │ │ 85 │ 1,5 │ │ │ │ │ │ │ 0 (i)│0 (j) (k)│ 10 │ │├───────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤│Raphanus sativus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││var. oleiformis │ 80 (a) │ │ 97 │ 1,0 │ 0,5 │ │ │ │ 0,3 │ 0,3 │ 0 │ 0 (j) │ 5" │ │└───────────────────┴───────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴────────┘5. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2 litera B, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 0,5% în greutate de semințe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. într-o altă specie relevantă.6. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera A, tabelul se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 8*┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ │ Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante │ ││ ├─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │ │ Conținutul în număr într-un eșantion cu greutatea spe-│ Alte ││ "Specie │ Total │ cificată în coloana 4 a anexei nr. 3 (total pe coloană)│ standarde││ │ (% din ├───────┬────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ sau ││ │greutate)│ O │ Rumex spp., │Elytrigia│Alopecurus │Melilotus│ condiții ││ │ │singură│ altele decât │ repens │myosuroides│ spp. │ ││ │ │specie │Rumex acetosella│ │ │ │ ││ │ │ │ și │ │ │ │ ││ │ │ │ Rumex maritimus│ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┤│Poaceae (Gramineae) │├────────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Agrostis canina │ 0,3 │ 20 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Agrostis capillaris │ 0,3 │ 20 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Agrostis gigantea │ 0,3 │ 20 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Agrostis stolonifera │ 0,3 │ 20 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Alopecurus pratensis │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Arrhenatherum elatius │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (i) (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Bromus catharticus │ 0,4 │ 20 │ 5 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Bromus sitchensis │ 0,4 │ 20 │ 5 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Cynodon dactylon │ 0,3 │ 20 (a)│ 1 │ 1 │ 1 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Dactylis glomerata │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Festuca arundinacea │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Festuca filiformis │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Festuca ovina │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Festuca pratensis │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Festuca rubra │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Festuca trachyphylla │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│x Festulolium │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Lolium multiflorum │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Lolium perenne │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Lolium x hybridum │ 0,3 │ 20 (a)│ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Phalaris aquatica │ 0,3 │ 20 │ 2 │ 5 │ 5 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Phleum nodosum │ 0,3 │ 20 │ 2 │ 1 │ 1 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Phleum pratense │ 0,3 │ 20 │ 2 │ 1 │ 1 │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Poa annua │ 0,3 │ 20 (b)│ 1 │ 1 │ 1 │ │ (f) (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Poa nemoralis │ 0,3 │ 20 (b)│ 1 │ 1 │ 1 │ │ (f) (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Poa palustris │ 0,3 │ 20 (b)│ 1 │ 1 │ 1 │ │ (f) (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Poa pratensis │ 0,3 │ 20 (b)│ 1 │ 1 │ 1 │ │ (f) (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Poa trivialis │ 0,3 │ 20 (b)│ 1 │ 1 │ 1 │ │ (f) (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trisetum flavescens │ 0,3 │ 20 (c)│ 1 │ 1 │ 1 │ │ (i) (j) │├────────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┤│Fabaceae (Leguminosae) │├────────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┤│Biserrula pelecinus │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Galega orientalis │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Hedysarum coronarium │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Lathyrus cicera │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 0 (d) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Lotus corniculatus │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ 0 (e) │ (g) (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Lupinus albus │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ (h) (k) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Lupinus angustifolius │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ (h) (k) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Lupinus luteus │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ (h) (k) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago doliata │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 0 (e) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago italica │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 0 (e) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago littoralis │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 0 (e) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago lupulina │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago murex │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 0 (e) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago polymorpha │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ - │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago rugosa │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ - │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago sativa │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago scutellata │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago truncatula │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Medicago x varia │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Onobrychis viciifolia │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Ornithopus compressus │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Ornithopus sativus │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Pisum sativum │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium alexandrinum │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium fragiferum │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium glanduliferum │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium hirtum │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium hybridum │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium incarnatum │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium isthmocarpum │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ - │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium michelianum │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium pratense │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium repens │ 0,3 │ 20 │ 5 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium resupinatum │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ 0 (e) │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium squarrosum │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium subterraneum │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ - │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trifolium vesiculosum │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ - │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Trigonella foenum- │ │ │ │ │ │ │ ││graecum │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Vicia benghalensis │ 0,3 │ 20 │ 5 │ - │ - │ 0 (d) │ - │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Vicia faba │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Vicia pannonica │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ (h) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Vicia sativa │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ (h) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Vicia villosa │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ 0 (d) │ (h) │├────────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┤│Alte specii │├────────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┤│Brassica napus var. │ │ │ │ │ │ │ ││napobrassica │ 0,3 │ 20 │ 2 │ │ │ │ (j) │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Brassica oleracea │ │ │ │ │ │ │ ││convar. acephala │ │ │ │ │ │ │ ││(acephala var. medullosa│ │ │ │ │ │ │ ││+ var. viridis) │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ │ (j)2 │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Phacelia tanacetifolia │ 0,3 │ 20 │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Plantago lanceolata │ 0,3 │ 20 │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│Raphanus sativus │ │ │ │ │ │ │ ││var. oleiformis │ 0,3 │ 20 │ 2" │ │ │ │ │└────────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┘7. În anexa nr. 2, la capitolul III, punctele 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:7. Pentru Vicia spp. nu se consideră impuritate un conținut total maxim de 6% în greutate de semințe de Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis sau de specii cultivate înrudite aflat într-o altă specie relevantă.8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis puritatea fizică minimă este de 97,0% în greutate.8. În anexa nr. 2, la capitolul III, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, având următorul cuprins:9. Pentru Lathyrus cicera, puritatea fizică minimă este de 90% în greutate. Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 5% în greutate de semințe de specii cultivate similare.9. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 17 mai 2017. Nr. 151.  +  Anexa(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 155/2010)
  GREUTATEA
  loturilor și a eșantioanelor
  *Font 8*┌───────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Specie │Greutatea │ Greutatea minimă │Greutatea eșantionului utilizat pentru ││ │ maximă │a unui eșantion de │determinarea numărului prevăzută în ││ │a unui lot│prelevat dintr-un lot│coloanele 12-14 din anexa nr. 2 cap. I ││ │ (tone) │ (grame) │pct. 2 lit. A și coloanele 3-7 din ││ │ │ │anexa nr. 2 cap. II pct. 2 lit. A ││ │ │ │ (grame) │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Poaceae (Gramineae) │ │├───────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Agrostis canina │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Agrostis capillaris │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Agrostis gigantea │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Agrostis stolonifera │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Alopecurus pratensis │ 10 │ 100 │ 30 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Arrhenatherum elatius │ 10 │ 200 │ 80 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Bromus catharticus │ 10 │ 200 │ 200 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Bromus sitchensis │ 10 │ 200 │ 200 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Cynodon dactylon │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Dactylis glomerata │ 10 │ 100 │ 30 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Festuca arundinacea │ 10 │ 100 │ 50 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Festuca filiformis │ 10 │ 100 │ 30 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Festuca ovina │ 10 │ 100 │ 30 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Festuca pratensis │ 10 │ 100 │ 50 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Festuca rubra │ 10 │ 100 │ 30 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Festuca trachyphylla │ 10 │ 100 │ 30 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│x Festulolium │ 10 │ 200 │ 60 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Lolium multiflorum │ 10 │ 200 │ 60 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Lolium perenne │ 10 │ 200 │ 60 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Lolium x hybridum │ 10 │ 200 │ 60 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Phalaris aquatica │ 10 │ 100 │ 50 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Phleum nodosum │ 10 │ 50 │ 10 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Phleum pratense │ 10 │ 50 │ 10 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Poa annua │ 10 │ 50 │ 10 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Poa nemoralis │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Poa palustris │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Poa pratensis │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Poa trivialis │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trisetum flavescens │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│Fabaceae (Leguminoase) │├───────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│Biserrula pelecinus │ 10 │ 30 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Galega orientalis │ 10 │ 250 │ 200 │├───────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│Hedysarum coronarium │├───────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│- fruct │ 10 │ 1000 │ 300 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│- semințe │ 10 │ 400 │ 120 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Lathyrus cicera │ 25 │ 1000 │ 140 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Lotus corniculatus │ 10 │ 200 │ 30 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Lupinus albus │ 30 │ 1000 │ 1000 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Lupinus angustifolius │ 30 │ 1000 │ 1000 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Lupinus luteus │ 30 │ 1000 │ 1000 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago doliata │ 10 │ 100 │ 10 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago italica │ 10 │ 100 │ 10 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago littoralis │ 10 │ 70 │ 7 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago lupulina │ 10 │ 300 │ 50 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago murex │ 10 │ 50 │ 5 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago polymorpha │ 10 │ 70 │ 7 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago rugosa │ 10 │ 180 │ 18 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago sativa │ 10 │ 300 │ 50 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago scutellata │ 10 │ 400 │ 40 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago truncatula │ 10 │ 100 │ 10 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Medicago x varia │ 10 │ 300 │ 50 │├───────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│Onobrychis viciifolia │├───────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│- fruct │ 10 │ 600 │ 600 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│- semințe │ 10 │ 400 │ 400 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Ornithopus compressus │ 10 │ 120 │ 12 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Ornithopus sativus │ 10 │ 90 │ 9 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Pisum sativum │ 30 │ 1000 │ 1000 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium alexandrinum │ 10 │ 400 │ 60 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium fragiferum │ 10 │ 40 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium glanduliferum │ 10 │ 20 │ 2 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium hirtum │ 10 │ 70 │ 7 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium hybridum │ 10 │ 200 │ 20 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium incarnatum │ 10 │ 500 │ 80 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium isthmocarpum │ 10 │ 100 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium michelianum │ 10 │ 25 │ 2 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium pratense │ 10 │ 300 │ 50 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium repens │ 10 │ 200 │ 20 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium resupinatum │ 10 │ 200 │ 20 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium squarrosum │ 10 │ 150 │ 15 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium subterraneum │ 10 │ 250 │ 25 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trifolium vesiculosum │ 10 │ 100 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Trigonella foenum-graecum │ 10 │ 500 │ 450 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Vicia benghalensis │ 20 │ 1000 │ 120 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Vicia faba │ 30 │ 1000 │ 1000 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Vicia pannonica │ 30 │ 1000 │ 1000 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Vicia sativa │ 30 │ 1000 │ 1000 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Vicia villosa │ 30 │ 1000 │ 1000 │├───────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│Alte specii │├───────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│Brassica napus var. │ │ │ ││napobrassica │ 10 │ 200 │ 100 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Brassica oleracea convar. │ │ │ ││acephala │ 10 │ 200 │ 100 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Phacelia tanacetifolia │ 10 │ 300 │ 40 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Plantago lanceolata │ 5 │ 20 │ 2 │├───────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Raphanus sativus var. │ │ │ ││oleiformis │ 10 │ 300 │ 300 │└───────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5%.
  -----