ORDIN nr. 658/437/2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 658 din 14 iunie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 437 din 12 iunie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 5.597/2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 924 din 12 iunie 2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.7 „Sindrom Prader Willi“, pozițiile 3-7 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────┬──────┬─┬───────────┬───────────┬──────────┐│  3│W52345001│H01AC01│SOMATROPINUM│OMNITROPE   │SOL. INJ.│   3,3 mg/ml│SANDOZ GMBH │AUSTRIA  │CUTIE X 1 CARTUȘ X│      │ │           │           │          ││   │         │       │            │3,3 mg/ml   │         │            │            │         │1,5 ML SOL.INJ.   │P-RF/R│1│ 317.610000│ 384.340000│ 0.000000 │├───┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┼──────┼─┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 4 │W52346001│H01AC01│SOMATROPINUM│OMNITROPE   │SOL. INJ.│   6,7 mg/ml│SANDOZ GMBH │AUSTRIA  │CUTIE X 1 CARTUȘ X│      │ │           │           │          ││   │         │       │            │6,7 mg/ml   │         │            │            │         │1,5 ML SOL.INJ.   │P-RF/R│1│ 618.840000│ 712.690000│ 0.000000 │├───┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┼──────┼─┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 5 │W54046001│H01AC01│SOMATROPINUM│NORDITROPIN │SOL. INJ.│10 mg/1,5 ml│NOVO NORDISK│DANEMARCA│CUTIE X 1 CARTUȘ  │      │ │           │           │          ││   │         │       │            │SIMPLEXx    │ÎN CARTUȘ│            │A/S         │         │DIN STICLĂ        │      │ │           │           │          ││   │         │       │            │10 mg/1,5 ml│         │            │            │         │INCOLORĂ X        │      │ │           │           │          ││   │         │       │            │            │         │            │            │         │1,5 ML SOL. INJ.  │ P-RF │1│ 722.712000│ 833.532000│326.348000│├───┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┼──────┼─┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 6 │W63194001│H01AC01│SOMATROPINUM│OMNITROPE   │SOL INJ. │10 mg/1,5 ml│SANDOZ GMBH │AUSTRIA  │CUTIE X 1 CARTUȘ X│      │ │           │           │          ││   │         │       │            │10 mg/1,5 ml│ÎN CARTUȘ│            │            │         │1,5 ML SOL.INJ.   │      │ │           │           │          ││   │         │       │            │            │         │            │            │         │(PENTRU SUREPAL   │      │ │           │           │          ││   │         │       │            │            │         │            │            │         │10)               │PR/PRF│1│ 602.260000│ 694.610000│  0.000000│├───┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────┼──────┼─┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 7 │W63193001│H01AC01│SOMATROPINUM│OMNITROPE   │SOL INJ. │5 mg/1,5ml  │SANDOZ GMBH │AUSTRIA  │CUTIE X 1 CARTUȘ X│      │ │           │           │          ││   │         │       │            │5 mg/1,5 ml │ÎN CARTUȘ│            │            │         │1,5 ML SOL.INJ.   │      │ │           │           │          ││   │         │       │            │            │         │            │            │         │(PENTRU SUREPAL 5)│PR/PRF│1│ 317.610000│ 384.340000│  0.000000│└───┴─────────┴───────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────┴──────┴─┴───────────┴───────────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  -----