HOTĂRÂRE nr. 419 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 13 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 27 alin. (3) și al art. 92 alin (2) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, al art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data prevăzută la art. 93 din Legea nr. 151/2015, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Marcel Bogdan Pandelică
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 9 iunie 2017.Nr. 419.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE din 9 iunie 2017