HOTĂRÂRE nr. 393 din 31 mai 2017 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 12 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2014, se completează după cum urmează: 1. La capitolul I secțiunea 1, după punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 73, cu următorul cuprins: 73. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor, respectiv dermatoza nodulară virotică sau dermatoza nodulară contagioasă. 2. La capitolul I secțiunea a 9-a, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins: 4. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor, respectiv dermatoza nodulară virotică sau dermatoza nodulară contagioasă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Petcu Traian Constantin,
  subsecretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 31 mai 2017. Nr. 393. ----