ORDIN nr. 633/411/2017pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 633 din 6 iunie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 411 din 30 mai 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 8 iunie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 5.225/2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G./858 din 30.05.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul I Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 la articolul 1, alineatul (4) se abrogă.2. La anexa nr. 2, la secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 55 și 57 se abrogă.3. La anexa nr. 2, la secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 219, 221-223 și 225 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 219│W56939002 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │FLERADAY  │COMPR. FILM.│500 mg │DR. REDDY'S │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│ PRF │   7│     2.853600│     3.856800│     0.570342││ │ │ │CINUM │500 mg │ │ │LABORATORIES│ │PVC/PVDC - AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 221│W60575001 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVOFLOXA-│COMPR. FILM.│500 mg │ARENA GROUP │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ PRF │ 5│ 2.853600│ 3.856800│ 0.565200││ │ │ │CINUM │CINA │ │ │- S.A. │ │BLIST. PVC/PE/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ARENA │ │ │ │ │PVDC/AL X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 222│W60575002 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVOFLOXA-│COMPR. FILM.│500 mg │ARENA GROUP │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ PRF │ 10│ 2.853600│ 3.856800│ 0.318200││ │ │ │CINUM │CINA │ │ │- S.A. │ │BLIST. PVC/PE/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ARENA │ │ │ │ │PVDC/AL X 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 223│W61706003 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVALOX │COMPR. FILM.│500 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 7│ 2.853600│ 3.856800│ 0.417485││ │ │ │CINUM │500 mg │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/AL X 7│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 225│W55700002 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │TAVANIC   │COMPR. FILM.│500 mg │TERAPIA S.A.│ROMÂNIA   │CUTIE X 1 BLIST│ P-RF│   7│     2.853600│     3.856800│    2.734628 ││ │ │ │CINUM │500 mg │ │ │ │ │PVC/AL X 7 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘4. La anexa nr. 2, la secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 446 se introduc două noi poziții, pozițiile 447 și 448, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 447│W59048002 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVOFLOXA-│COMPR. FILM.│500 mg │MACLEODS    │MAREA     │CUTIE CU BLIST.│ PRF │  10│     2.378000│     3.214000│     0.000000││ │ │ │CINUM │CINA │ │ │PHARMA UK │BRITANIE │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │MACLEODS │ │ │LIMITED │ │10 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 448│W59048001 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVOFLOXA │COMPR. FILM.│500 mg │MACLEODS    │MAREA     │CUTIE CU BLIST.│ PRF │   5│     2.853600│     3.856800│    0.571200 ││ │ │ │CINUM │CINA │ │ │PHARMA UK │BRITANIE │PVC-PVDC/AL X 5│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │MACLEODS │ │ │LIMITED │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘5. La anexa nr. 2, la secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 101, 111, 117, 193, 196, 213, 216, 217, 223, 225, 255 și 260 se abrogă.6. La anexa nr. 2, la secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 36-41 și 234 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 36 │W61248001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│BRASTORYN │CAPS.       │250 mg │NEOLA PHARMA│ROMÂNIA   │CUTIE CU 1 FLAC│  PR │  5 │   202.500000│   229.881600│   129.786400││ │ │ │DUM │250 mg │ │ │ - S.R.L. │ │DIN PEID X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 37 │W56783001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │250 mg │STADA │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 5│ 202.500000│ 229.881600│ 69.752400││ │ │ │DUM │MIDA HF │ │ │HEMOFARM - │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │S.R.L. │ │BRUNĂ X 5 CAPS.│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 38 │W59702001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │250 mg │GLENMARK │REPUBLICA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 5│ 202.500000│ 229.881600│ 47.524400││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │PHARMACEUTI-│CEHĂ │DIN PEID X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │GLENMARK │ │ │CALS S.R.O. │ │CAPS. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 39 │W61248002 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│BRASTORYN │CAPS. │250 mg │NEOLA PHARMA│ROMÂNIA │CUTIE CU 5 │ PR │ 5│ 202.500000│ 229.881600│ 129.786400││ │ │ │DUM │250 mg │ │ │ - S.R.L. │ │PLICURI DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HÂRTIE CU UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STRAT LINIAR DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIETILENĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DENSITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SCĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(STRATUL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERIOR) ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL-COPOLIMER │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ETILENA-ACID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACRILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(STRATUL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INTERIOR) X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 41 │W59454001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│BLASTOMAT │CAPS. │250 mg │ALVOGEN IPCO│LUXEMBURG │CUTIE CU 1 FLAC│ PRF │ 5│ 202.500000│ 229.881600│ 47.524400││ │ │ │DUM │250 mg │ │ │ S.AR. L. │ │ PEID X 5 CAPS.│ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 234│W56665003 │L01XA01 │CISPLATINUM│PLATOSIN  │CONC. PT.   │1 mg/ml│TEVA        │ROMÂNIA   │CUTIE CU 1     │  PR │   1│    51.624000│    67.524000│   21.566000 ││ │ │ │ │1 mg/ml │SOL. PERF. │ │PHARMACEUTI-│ │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CALS -S.R.L.│ │STICLĂ BRUNĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘7. La anexa nr. 2, la secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 519 se adaugă nouă noi poziții, pozițiile 520-528, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 520│W62979001 │L01AB01 │BUSULFANUM │BUSULFAN  │CONC. PT.   │6 mg/ml│ACCORD      │MAREA     │CUTIE CU 1 FLAC│  PR │   1│   682.440000│   782.010000│     0.000000││ │ │ │ │ACCORD │SOL. PERF. │ │HEALTHCARE │BRITANIE │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │6 mg/ml │ │ │LIMITED │ │INCOLORĂ CU 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 521│W61812001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │100 mg │ACCORD │MAREA │FLAC. DIN │ PR │ 5│ 37.248000│ 45.472000│ 0.000000││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │TIP III X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │100 mg │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 522│W61813001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │140 mg │ACCORD │MAREA │FLAC. DIN │ PR │ 5│ 78.164000│ 92.828000│ 0.000000││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │TIP III X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │140 mg │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 523│W61814001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │ 180 mg│ACCORD │MAREA │FLAC. DIN │ PR │ 5│ 97.764000│ 114.192000│ 0.000000││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │TIP III X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │180 mg │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 524│W61244002 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│BRASTORYN │CAPS. │20 mg │NEOLA PHARMA│ROMANIA │CUTIE CU 5 │ PR │ 5│ 7.966000│ 10.420000│ 0.000000││ │ │ │DUM │20 mg │ │ │ - S.R.L. │ │PLICURI DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HÂRTIE CU UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STRAT LINIAR DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIETILENĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DENSITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SCĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(STRATUL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERIOR) ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL-COPOLIMER │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ETILENĂ-ACID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACRILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(STRATUL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INTERIOR) X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 525│W61811001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │20 mg │ACCORD │MAREA │FLAC. DIN │ PR │ 5│ 7.966000│ 10.420000│ 0.000000││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │TIP III X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 526│W61815001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │250 mg │ACCORD │MAREA │FLAC. DIN │ PR │ 5│ 168.750000│ 191.568000│ 0.000000││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │TIP III X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 527│W56390004 │L01XA01 │CISPLATINUM│CISPLATINA│CONC. PT. │1 mg/ml│ACCORD │MAREA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│ 43.020000│ 56.270000│ 0.000000││ │ │ │ │ACCORD │SOL. PERF. │ │HEALTHCARE │BRITANIE │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 mg/ml │ │ │LIMITED │ │BRUNĂ CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE 100 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 528│W60493001 │L01XX02 │ASPARAGINA-│ERWINASE  │PULB. PT.   │10000  │HUMANAE     │ROMÂNIA   │CUTIE X 5 FLAC.│  PR │   5│ 2,783.756000│ 3,041.928000│    0.000000 ││ │ │ │ZUM │10.000 │SOL. INJ. │U.I. │VERITAS - │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │unități/ │ │ │S.R.L. │ │NEUTRĂ CU 10000│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │flacon │ │ │ │ │UI/FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘8. La anexa nr. 2, la secțiunea P4 "Programul național de boli neurologice - subprogramul de tratament al sclerozei multiple", poziția 6 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  6 │W61550002 │L03AX13 │GLATIRAMER │COPAXONE  │SOL INJ. ÎN │20 mg/ │TEVA        │ROMÂNIA   │CUTIE CU 28    │ PR  │ 28 │    72.104570│    80.229000│   21.266357 ││ │ │ │ACETAT **1 │20 mg/ml │SERINGĂ PRE-│ml │PHARMACEU- │ │SERINGI PRE- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │UMPLUTĂ │ │TICALS - │ │UMPLUTE CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │CONȚIN SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘9. La anexa nr. 2, la secțiunea P4 "Programul național de boli neurologice - subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziția 10 se adaugă o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  11│W63124002 │L03AX13 │GLATIRAMER │REMUREL   │SOL. INJ. ÎN│20 mg/ │ALVOGEN IPCO│LUXEMBURG │CUTIE CU 28    │  PR │ 28 │    60.087142│    66.857500│    0.000000 ││ │ │ │ACETAT **1 │20 mg/ml │SERINGĂ PRE-│ml │S.AR.L │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │UMPLUTĂ │ │ │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ DE UNICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINȚĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AC ÎNCORPORAT, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACOPERIT CU UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC PROTECTOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONȚIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘10. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", la subprogramul P6.1 "Hemofilie și talasemie", poziția 28 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  28│W43970001 │B02BD04 │FACTOR IX  │IMMUNINE  │PULB.+SOLV. │1200 UI│BAXTER AG   │AUSTRIA   │CUTIE X 1      │  S  │  1 │ 1,625.260000│ 1,809.690000│    0.000000 ││ │ │ │DE │1200 UI │PT. SOL. │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │COAGULARE**│ │INJ./PERF. │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU PULBERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU SOLUȚIE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJECTABILĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZABILĂ + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLACON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNIDOZĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ X 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOLVENT + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AC TRANSFER + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 AC AERARE + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 AC FILTRARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 AC UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINȚĂ + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET TRANSFER │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘11. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", la subprogramul P6.1 "Hemofilie și talasemie", după poziția 46 se adaugă o nouă poziție, poziția 47, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  47│W62890001 │B02BD04 │FACTOR IX  │IMMUNINE  │PULB.+ SOLV.│1200 UI│BAXALTA     │AUSTRIA   │CUTIE CU 1     │  PR │  1 │ 1,625.260000│ 1,809.690000│    0.000000 ││ │ │ │DE COA- │1200 UI │PT. SOL. │ │INNOVATIONS │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │GULARE ** │ │INJ./PERF. │ │GMBH │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU PULB. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./PERF.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNIDOZĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 10 ML SOLV. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 AC PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSFER + 1 AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. AERARE + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AC PT. FILTRARE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 AC DE UNICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINȚĂ + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINȚĂ + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SET DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSFER │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘12. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" , la subprogramul P6.3 "Hipertensiune pulmonară", poziția 2 se abrogă.13. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", la subprogramul P6.7 "Sindrom Prader Willi", pozițiile 3-5 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  3 │W52345001 │H01AC01 │SOMATRO-   │OMNITROPE │SOL. INJ.   │3,3 mg/│SANDOZ GMBH │AUSTRIA   │CUTIE X 1      │P-   │  1 │    76.226400│    92.241600│   292.098400││ │ │ │PINUM ** │3,3 mg/ml │ │ml │ │ │CARTUȘ X 1,5 ML│RF/R │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 4 │W52346001 │H01AC01 │SOMATRO- │OMNITROPE │SOL. INJ. │6,7 mg/│SANDOZ GMBH │AUSTRIA │CUTIE X 1 │P- │ 1 │ 144.542400│ 166.706400│ 545.983600││ │ │ │PINUM ** │6,7 mg/ml │ │ml │ │ │CARTUȘ X 1,5 ML│RF/R │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│  5 │W54046001 │H01AC01 │SOMATRO-   │NORDITRO- │SOL. INJ. ÎN│10 mg/ │NOVO NORDISK│DANEMARCA │CUTIE X 1      │P-RF │  1 │   144.542400│   166.706400│  993.173600 ││ │ │ │PINUM ** │PIN │CARTUȘ │1,5 ml │A/S │ │CARTUȘ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SIMPLEX x │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 mg/1,5 │ │ │ │ │X 1,5 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ml │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘14. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", la subprogramul P6.7 "Sindrom Prader Willi", după poziția 5 se adaugă două noi poziții, pozițiile 6 și 7, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  6 │W63194001 │H01AC01 │SOMATRO-   │OMNITROPE │SOL. INJ.   │10 mg/ │SANDOZ GMBH │AUSTRIA   │SOL. INJ. ÎN   │PR/  │  5 │   120.452000│   138.922000│     0.000000││ │ │ │PINUM** │10 mg/ │ÎN CARTUȘ │1,5 ml │ │ │CARTUȘ PENTRU │PRF │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,5 ml │ │ │ │ │SUREPAL 5 X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARTUȘ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│  7 │W63193001 │H01AC01 │SOMATRO-   │OMNITROPE │SOL. INJ.   │5 mg/  │SANDOZ GMBH │AUSTRIA   │SOL. INJ. ÎN   │PR/  │  5 │    63.522000│    76.868000│    0.000000 ││ │ │ │PINUM** │5 mg/ │ÎN CARTUȘ │1,5 ml │ │ │CARTUȘ PENTRU │PRF │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,5 ml │ │ │ │ │SUREPAL 5 X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARTUȘ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘15. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", după subprogramul P6.13 "Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)" se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.14 "Afibrinogenemia congenitală", cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  1 │W13381003 │B02BB01 │FIBRINOGEN │HAEMOCOM- │PULB. PT.   │  1 g  │CSL BEHRING │GERMANIA  │CUTIE X 1 FLAC.│  PR │  1 │ 1,364.000000│ 1,524.910000│    0.000000 ││ │ │ │UMAN** │PLETTAN │SOL. INJ./ │ │GMBH │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │P 1 g │PERF. │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘16. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", la subprogramul P6.16 "Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive", poziția 2 se abrogă.17. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" , la subprogramul P6.18 "Pacienți adulți și copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)", poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  1 │W57418002 │A16AX07 │SAPROPTE-  │KUVAN     │COMPR.      │100 mg │MERCK SERONO│MAREA     │CUTIE X FLAC.  │ PR  │ 120│    90.452333│    98.911083│    0.000000 ││ │ │ │RINUM**1 │ │SOLUBILE │ │EUROPE │BRITANIE │PEID X 120 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │COMPR. SOLUBILE│ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘18. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", la subprogramul P6.18 "Pacienți adulți și copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)", după poziția 1 se adaugă o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│   2│W62473002 │A16AX07 │SAPROPTE-  │KUVAN     │COMPR.      │100 mg │BIOMARIN    │IRLANDA   │CUTIE X FLAC.  │PR   │ 120│    90.452333│    98.911083│    0.000000 ││ │ │ │RINUM**1 │ │SOLUBILE │ │INTERNA- │ │PEID X 120 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TIONAL │ │COMPR. SOLUBILE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘19. La anexa nr. 2, la secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine, Tratamenul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", după poziția 93 se adaugă două noi poziții, pozițiile 94 și 95, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  94│W62679006 │V10XA01 │NATRII     │THYROTOP- │CAPS. PT UZ │38-7400│CN UNIFARM  │ROMÂNIA   │CONTAINER DIN  │PR   │   1│   643.308000│   746.988000│   141.362000││ │ │ │IODIDUM │131 │TERAPEUTIC │MBq │S.A. │ │PLUMB AMBALAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │(131I) │38-7400 │ │ │ │ │ÎNTR-UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │MBq │ │ │ │ │CONTAINER DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │METAL, SIGILAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN ÎNVELIȘ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAȘABIL CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1850 MBQ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│  95│W62679007 │V10XA01 │NATRII     │THYROTOP- │CAPS. PT UZ │38-7400│CN UNIFARM  │ROMÂNIA   │CONTAINER DIN  │PR   │   1│   801.820000│   912.130000│    0.000000 ││ │ │ │IODIDUM │131 │TERAPEUTIC │MBq │S.A. │ │PLUMB AMBALAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │(131I) │38-7400 │ │ │ │ │ÎNTR-UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │MBq │ │ │ │ │CONTAINER DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │METAL, SIGILAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN ÎNVELIȘ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAȘABIL CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2590 MBQ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘20. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.1. "Transplant medular", pozițiile 13 și 15 se abrogă.21. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.1. "Transplant medular", pozițiile 182, 225 și 226 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 182│W56665003 │L01XA01 │CISPLATINUM│PLATOSIN  │CONC. PT.   │1 mg/ml│TEVA-       │ROMÂNIA   │CUTIE CU 1     │PR   │   1│    51.624000│    67.524000│    21.566000││ │ │ │ │1 mg/ml │SOL. PERF. │ │PHARMACEUTI-│ │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CALS S.R.L. │ │STICLĂ BRUNĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 225│W61300002 │L04AB01 │ETANERCEP- │ENBREL │SOL. INJ. │50 mg │PFIZER │MAREA │CUTIE X 4 │P-RF/│ 4│ 851.677500│ 937.865000│ 0.000000││ │ │ │TUM** │50 mg │(ÎN SERINGĂ │ │LIMITED │BRITANIE │SERINGI │R │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ) │ │ │ │PREUMPLUTE X 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPOANE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 226│W61303002 │L04AB01 │ETANERCEP- │ENBREL    │SOL. INJ. ÎN│50 mg  │PFIZER      │MAREA     │CUTIE X 4      │P-RF/│   4│   851.677500│   937.865000│    0.000000 ││ │ │ │TUM** │50 mg │STILOU │ │LIMITED │BRITANIE │STILOURI │R │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJECTOR │ │ │ │INJECTOARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUT │ │ │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(PEN) X 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPOANE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘22. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.1. "Transplant medular", după poziția 280 se adaugă două noi poziții, pozițiile 281 și 282, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 281│W62979001 │L01AB01 │BUSULFANUM │BUSULFAN  │CONC. PT.   │6 mg/ml│ACCORD      │MAREA     │CUTIE CU 1     │PR   │   1│   682.440000│   782.010000│     0.000000││ │ │ │ │ACCORD │SOL. PERF. │ │HEALTHCARE │BRITANIE │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │6 mg/ml │ │ │LIMITED │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 10 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 282│W56390004 │L01XA01 │CISPLATINUM│CISPLATINA│CONC. PT.   │1 mg/ml│ACCORD      │MAREA     │CUTIE CU 1     │PR   │   1│    43.020000│    56.270000│    0.000000 ││ │ │ │ │ACCORD │SOL. PERF. │ │HEALTHCARE │BRITANIE │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 mg/ml │ │ │LIMITED │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘23. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.2. "Transplant de cord", pozițiile 4 și 6 se abrogă.24. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.3. "Transplant hepatic", pozițiile 27 și 29 se abrogă.25. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" la subprogramul P9.3. "Transplant hepatic", după poziția 102 se adaugă două noi poziții, pozițiile 103 și 104, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 103│W62974002 │H01BA02 │DESMOPRES- │NOCDURNA  │LIOF. ORAL  │25     │FERRING GMBH│GERMANIA  │CUTIE CU 1     │PRF  │  30│     2.986666│     3.776333│     0.000000││ │ │ │SINUM │25 micro- │ │micro- │ │ │BLIST. PERFORAT│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │grame │ │grame │ │ │UNIDOZĂ PVC- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │OPA-AL-OPA-PVC/│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAC-AL-PET- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HÂRTIE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND 30X1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LIOFILIZAT ORAL│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 104│W62975002 │H01BA02 │DESMOPRES- │NOCDURNA  │LIOF. ORAL  │50     │FERRING GMBH│GERMANIA  │CUTIE CU 1     │PRF  │  30│     2.986666│     3.776333│    0.000000 ││ │ │ │SINUM │50 micro- │ │micro- │ │ │BLIST. PERFORAT│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │grame │ │grame │ │ │UNIDOZĂ PVC- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │OPA-AL-OPA-PVC/│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAC-AL-PET- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HÂRTIE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND 30X1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LIOFILIZAT ORAL│ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘26. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", la subprogramul P9.4. "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", pozițiile 28 și 30 se abrogă.27. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", la subprogramul P9.6. "Transplant pulmonar", pozițiile 12 și 14 se abrogă.28. La anexa nr. 2, la secțiunea P10 "Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", poziția 18 se abrogă.  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iunie 2017.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  -------