ORDIN nr. 2.333/C din 24 iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 august 2013    Având în vedere dispozițiile art. VII alin. (2) din Legea nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.
    Ministrul justiției,
    Robert Marius Cazanciuc
    București, 24 iulie 2013.Nr. 2.333/C.  +  Anexa REGULAMENTULde aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995