HOTĂRÂRE nr. 337 din 18 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 55 din Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, în baza prevederilor Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, denumită în continuare Lege, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 februarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiţă,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Bucureşti, 18 mai 2017.Nr. 337.  +  ANEXĂ NORME METODOLOGICE din 18 mai 2017