HOTĂRÂRE nr. 632 din 5 august 1999privind unele măsuri pentru folosirea şi valorificarea bunurilor reprezentând dependinţe şi anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 9 august 1999    În temeiul prevederilor Legii minelor nr. 61/1998 şi ale Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Dependintele şi anexele tehnologice de la minele a căror închidere definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului devin bunuri ce revin în proprietatea statului şi se pun la dispoziţie Ministerului Industriei şi Comerţului ca reprezentant al acestuia.  +  Articolul 2Prin ordin al ministrului industriei şi comerţului se dispune asupra modalităţilor de folosire şi, după caz, de valorificare a bunurilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 3În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri Ministerul Industriei şi Comerţului va emite instrucţiuni de aplicare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----