ORDIN nr. 62 din 25 mai 2017pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 mai 2017  Având în vedere dispoziţiile art. 17 alin. (8) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (11) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Standardele necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil sunt stabilite în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Standardele prevăzute în anexa la prezentul ordin trebuie respectate de către prestatorul de servicii cu care Inspectoratul General pentru Imigrări încheie contractul de prestări servicii, în urma achiziţiei publice derulate potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Specificaţiile tehnice ale serviciilor care urmează a fi prestate se prevăd în caietul de sarcini care stă la baza achiziţiei publice.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 25 mai 2017.Nr. 62.  +  ANEXĂ Standardele necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil1. Spaţiul de cazare să asigure o suprafaţă minimă de 3 mp pentru fiecare persoană, maximum 6 persoane/cameră, cu acces la reţeaua electrică şi de încălzire, potrivit anotimpului2. Spaţiile de cazare să asigure cazarea individuală, colectivă şi familială. Cazarea colectivă se face pe camere în funcţie de sex, iar cazarea familială presupune cazarea împreună a membrilor unei familii, asigurându-li-se un nivel corespunzător de intimitate 3. Spaţiile de cazare să fie mobilate adecvat, cu pat, saltea, dulap, potrivit numărului de persoane ce vor fi cazate4. Spaţiile de cazare să deţină autorizaţiile necesare pentru funcţionare, respectiv autorizaţia sanitară, autorizaţia sanitar-veterinară, autorizaţia de securitate la incendiu, autorizaţia de mediu şi protecţia muncii, după caz, în conformitate cu prevederile legale5. Asigurarea securităţii imobilului, supravegherea/monitorizarea video a căilor comune de acces 6. Asigurarea accesului permanent la grupuri sanitare, compuse cel puţin din chiuvetă, duş, vas de toaletă, iar grupurile sanitare să fie racordate la apă rece şi apă caldă curentă 7. Asigurarea condiţiilor pentru pregătirea hranei, în incinta imobilului în care se află spaţiile de cazare, în sensul asigurării spaţiilor şi utilităţilor pentru pregătirea şi păstrarea hranei, a bunurilor materiale necesare pregătirii şi preparării hranei, servitului mesei, păstrării la rece a alimentelor şi a hranei gata preparate 8. Asigurarea articolelor pentru pat şi a prosoapelor, schimbarea lenjeriei de pat săptămânal, precum şi asigurarea, săptămânal, a condiţiilor pentru spălarea obiectelor personale9. Asigurarea curăţeniei în zonele comune în care se află spaţiile de cazare, la care au acces toţi solicitanţii de azil cazaţi, precum şi în spaţiile de cazare, iar în acest caz aceasta putând fi realizată şi prin punerea la dispoziţie, săptămânal, a articolelor pentru menaj10. Asigurarea funcţionalităţii imobilului, atât în spaţiile de cazare, cât şi în cele comune, şi a mentenanţei instalaţiilor (instalaţii electrice, termice, sanitare, alimentare cu apă etc.) şi a echipamentelor pentru prepararea şi păstrarea hranei şi pentru spălarea obiectelor personale11. Spaţiul de cazare să fie amplasat într-o zonă care să permită accesul facil la serviciile publice, şcoală, asistenţă medicală, socială şi efectuarea cumpărăturilor uzuale12. La nivelul spaţiilor de cazare se asigură evidenţa, conform registrului de evidenţă prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele standarde, a prezenţei zilnice a persoanelor cazate, precum şi a locurilor disponibile/ocupate 13. Facilitarea comunicării către solicitanţii de azil cazaţi a tuturor informărilor şi actelor procedurale emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau alte instituţii competente, primite pe numele solicitanţilor de azil la adresa imobilului în care se află spaţiile de cazare14. În situaţia manifestărilor violente, a riscului de suicid, a refuzului de hrană, a violenţei sexuale sau de gen, a decesului unui străin, precum şi a altor evenimente în care sunt implicaţi solicitanţii de azil cazaţi în spaţiile de cazare, se anunţă de îndată autorităţile competente în gestionarea acestor evenimente şi se informează Inspectoratul General pentru Imigrări  +  ANEXĂla standarde
  Registru de evidenţă a solicitanţilor de azil cazaţi în spaţiile contractate de Inspectoratul General pentru Imigrări
  *Font 8*┌────┬───────────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Ţara de origine│Documente de│Data cazării│Camera     │Data     │Observaţii││crt.│                   │               │identitate  │            │repartizată│încetării│          ││    │                   │               │            │            │           │cazării  │          │├────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│ 1. │                   │               │            │            │           │         │          │├────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│ 2. │                   │               │            │            │           │         │          │├────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤│ 3. │                   │               │            │            │           │         │          │└────┴───────────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----