HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 1999privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 2 august 1999    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica şi ale art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Jean ConstantinescuMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca  +  AnexăREGULAMENT 15/07/1999