DECIZIE nr. 410 din 16 mai 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 16 mai 2017  Având în vedere propunerile formulate de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, prin adresele nr. 59.625 din 8 mai 2017 şi nr. 64.366 din 15 mai 2017, înregistrate la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.433 din 10 mai 2017, respectiv din 15 mai 2017,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (9) şi (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa articolul 1 al Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctele 4 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:4. Ciprian Nicolae Nica - membru, notar public - Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;.......................................................................................................................9. Constantin Mitache - membru, director general - Asociaţia Municipiilor din România.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 16 mai 2017.Nr. 410.----