ORDIN nr. 448 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 16 mai 2017    Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
    Radu Codruţ Ştefănescu
    Bucureşti, 27 aprilie 2017.Nr. 448.  +  ANEXĂNORME TEHNICE din 27 aprilie 2017