ORDIN nr. 531/325/2017privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 531 din 8 mai 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 325 din 5 mai 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 10 mai 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 4.218/2017 al Ministerului Sănătății și nr. DG 677 din 5.05.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul I Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziția 93 se introduce o nouă poziție, poziția 94, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬──────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬──┬──┬──────────┬──────────┬─────────┐│"94│W63026001│J04AK06│DELAMANIDUM│DELTYBA│COMPR.│50 mg│OTSUKA │GERMANIA│CUTIE CU │PR│48│135.093125│148.046458│0.000000"││ │ │ │ │ 50 mg │FILM. │ │NOVEL │ │BLISTER │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PRODUCTS│ │AL/AL X 48│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │COMPRIMATE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴──┴──┴──────────┴──────────┴─────────┘2. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", poziția 427 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────────┬────────────┬─────────┬─────┬─────────┬──────┬───────────────┬──┬───┬──────────┬──────────┬─────────┐│"427│W60465001│L02BB04│ENZALUTAMIDUM **1Ω│XTANDI 40 mg│CAPS. MOI│40 mg│ASTELLAS │OLANDA│COMPARTIMENT │PR│112│109.667142│119.877946│0.000000"││ │ │ │ │ │ │ │ PHARMA │ │EXTERIOR CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EUROPE BV│ │CONȚINE UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLISTER DE │ │ │ │ │ ││    │         │       │                  │            │         │     │         │      │ALUMINIU/PVC/  │  │   │          │          │         │                         │    │         │       │                  │            │         │     │         │      │PCTFE CU 28    │  │   │          │          │         ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. MOI. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FIECARE CUTIE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ARE 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPARTIMENTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERIOARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(112 CAPS. MOI)│ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴────────────┴─────────┴─────┴─────────┴──────┴───────────────┴──┴───┴──────────┴──────────┴─────────┘3. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", după subprogramul P6.22 "Angioedem ereditar" se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.23 "Neuropatia optică ereditară Leber", cu următorul cuprins:*Font 7*┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────┬────────────┬──┬───┬──────────┬──────────┬─────────┐│"1│W62508001│N06BX13│IDEBENONUN **1│RAXONE│COMPR.│150 mg│SANTHERA │GERMANIA│CUTIE CU │PR│180│172.055333│187.752500│0.000000"││ │ │ │ │150 mg│FILM. │ │PHARMACEUTICALS│ │FLAC. PEID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(DEUTSCHLAND) │ │X 180 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │FILM. │ │ │ │ │ │└──┴─────────┴───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────┴────────────┴──┴───┴──────────┴──────────┴─────────┘  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  -------