ORDIN nr. 516/309/2017pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 516 din 3 mai 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 309 din 27 aprilie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 5 mai 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 4.093/2017 al Ministerului Sănătății și nr. DG 645 din 27 aprilie 2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1), lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul I Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 42, 171, 175, 185, 282, 327, 328, 329, 330, 349 și 351 se abrogă.2. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 514 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 515-519, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────────┬────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬────────────────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐│"515│W61901001│L01XC17│NIVOLUMABUM **1O │OPDIVO │CONC. PT. │10 mg/ml│BRISTOL-MYERS│MAREA │CUTIE CU 1 FLAC. │PRF│ 1│2,549.400000│2,817.000000│0.000000 ││ │ │ │ │10 mg/ml│SOL. PERF. │ │SQUIBB PHARMA│BRITANIE│DIN STICLĂ DE TIP I │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │X 40 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. SOL. PERF.│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤│ 516│W61901002│L01XC17│NIVOLUMABUM **1O │OPDIVO │CONC. PT. │10 mg/ml│BRISTOL-MYERS│MAREA │CUTIE CU 1 FLAC. DIN│PRF│ 1│6,328.500000│6,936.220000│0.000000 ││ │ │ │ │10 mg/ml│SOL. PERF. │ │SQUIBB PHARMA│BRITANIE│STICLĂ DE TIP I X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │100 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. SOL. PERF.│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤│ 517│W58517001│L01XE15│VEMURAFENIBUM **1O│ZELBORAF│COMPR. FILM.│240 mg │ROCHE │MAREA │CUTIE CU BLIST. │PR │56│ 118.691607│ 130.055357│0.000000 ││ │ │ │ │ │ │ │REGISTRATION │BRITANIE│AL/AL PERFORATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │PENTRU UNITĂȚI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATE 56X1 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤│ 518│W62208002│L01XE25│TRAMETINIBUM **1O │MEKINIST│COMPR. FILM.│0,5 mg │NOVARTIS │MAREA │FLAC. DIN PEID CU │PR │30│ 269.036000│ 294.521333│0.000000 ││ │ │ │ │0,5 mg │ │ │EUROPHARM │BRITANIE│30 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────┼────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤│ 519│W62210002│L01XE25│TRAMETINIBUM **1O │MEKINIST│COMPR. FILM.│2 mg │NOVARTIS │MAREA │FLAC. DIN PEID CU │PR │30│1,073.143333│1,170.999333│0.000000"││ │ │ │ │2 mg │ │ │EUROPHARM │BRITANIE│30 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────────┴────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴────────────────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘3. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.17: "Purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați", pozițiile 3 și 4 se abrogă.4. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 278 se introduc două noi poziții, pozițiile 279 și 280, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬────────┬────────────┬─────┬───────────────┬────────┬───────────────────┬──┬─┬──────────┬──────────┬─────────┐│"279│W62832001│L04AB01│ETANERCEPTUM **│BENEPALI│SOL. INJ. ÎN│50 mg│SAMSUNG BIOEPIS│MAREA │CUTIE CU 4 SERINGI │PR│4│710.667500│784.165000│0.000000 ││ │ │ │ │50 mg │SERINGĂ │ │UK LIMITED │BRITANIE│PREUMPLUTE A CÂTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │ │ │50 MG │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────────┼─────┼───────────────┼────────┼───────────────────┼──┼─┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 280│W62833001│L04AB01│ETANERCEPTUM **│BENEPALI│SOL. INJ. ÎN│50 mg│SAMSUNG BIOEPIS│MAREA │CUTIE CU 4 STILOURI│PR│4│710.667500│784.165000│0.000000"││ │ │ │ │50 mg │STILOU │ │UK LIMITED │BRITANIE│INJECTOARE (PEN) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJECTOR │ │ │ │PREUMPLUTE A CÂTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(PEN) │ │ │ │50 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴────────┴────────────┴─────┴───────────────┴────────┴───────────────────┴──┴─┴──────────┴──────────┴─────────┘  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna mai 2017.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  -------