RECTIFICARE nr. 49 din 9 februarie 2017referitoare la art. I pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 49/2017
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 4 mai 2017    La art. I pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 49/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 13 februarie 2017, se face următoarea rectificare:– la litera c), poziţia 107 din tabel, în loc de: „Enzalutamidum**^Ω“ se va citi: „Enzalutamidum**^1Ω“.-----