HOTĂRÂRE nr. 270 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 4 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 28 decembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) publicitate şi reclamă.2. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 10 iulie 2006, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 27 aprilie 2017.Nr. 270.-----