ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010  În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul şcolar 2010-2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 9 septembrie 2010.Nr. 5.219.  +  Anexa 1METODOLOGIE din 09/09/2010  +  Anexa 2
  LISTA
  examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                            │                │               │Punctaj/Nivel/Condiţii │Instituţia/Organizaţia care eliberează        ││crt.│  Denumirea examenului      │    Abreviere   │ Notare/Nivel  │minime pentru          │certificatul/diploma/administrează examenul   ││    │                            │                │               │recunoaştere şi        │                                              ││    │                            │                │               │echivalare             │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│  0 │           1                │        2       │        3      │           4           │                          5                   │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│  1.│Preliminary English Test/   │PET/Preliminary/│B1             │Promovat/Cambridge     │University of Cambridge - Cambridge English   ││    │PET FOR SCHOOLS             │Preliminary for │               │English scale: 140-170 │Language Assessment/former University of      ││    │                            │Schools         │               │                       │Cambridge - English for Speakers of Other     │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤Languages Examinations (Cambridge ESOL) -     ││  2.│First Certificate in        │FCE/First/First │B2             │Promovat/Cambridge     │www.cambridgeenglish.org                      ││    │English/First Certificate   │                │               │English scale: 160-190 │                                              ││    │in English for SCHOOLS      │                │               │                       │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│  3.│Certificate Advanced English│CAE/Advanced    │C1             │Promovat/Cambridge     │                                              ││    │                            │                │               │English scale: 180-210 │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│  4.│Certificate of Proficiency  │CPE/Proficiency │C2             │Promovat/Cambridge     │                                              ││    │in English                  │                │               │English scale: 200-230 │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│  5.│Business English Certificate│BEC             │B1             │Promovat               │University of Cambridge - Cambridge English   ││    │- Preliminary               │                │B2             │Promovat               │Language Assessment/former University of      ││    │- Vantage                   │                │C1             │Promovat               │Cambridge - English for Speakers of Other     ││    │- Higher                    │                │               │                       │Languages Examinations (Cambridge ESOL) -     ││    │                            │                │               │                       │www.cambridgeenglish.org/ British Council     ││    │                            │                │               │                       │Romania                                       │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│  6.│International English       │IELTS           │Punctaj        │4-5 puncte B1          │British Council Romania;                      ││    │Language Testing System     │                │0-9            │5,5-6,5 puncte B2      │Cambridge English Language Assessment;        ││    │                            │                │               │7-8 puncte C1          │IELTS Australia                               ││    │                            │                │               │8,5-9,0 puncte C2      │www.ielts.org                                 │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│  7.│Test of English as a Foreign│TOEFL (iBT)     │Reading:       │57-86 puncte B1        │Educational Testing Service (ETS) www.ets.org ││    │Language - Internet - based │                │0-30           │87-109 puncte B2       │                                              ││    │Tests                       │                │Listening:     │110-120 puncte C1      │                                              ││    │                            │                │0-30           │                       │                                              ││    │                            │                │Speaking:      │                       │                                              ││    │                            │                │0-30           │                       │                                              ││    │                            │                │Writing:       │                       │                                              ││    │                            │                │0-30           │                       │                                              ││    │                            │                │Total - 0-120  │                       │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││  8.│Test of English for         │TOEIC           │Listening:     │Listening              │                                              ││    │International Communication │                │5-495          │minimum 275 puncte - B1│                                              ││    │                            │                │Reading:       │minimum 400 puncte - B2│                                              ││    │                            │                │5-495          │minimum 490 puncte - C1│                                              ││    │                            │                │Speaking:      │Reading                │                                              ││    │                            │                │0-200          │minimum 275 puncte - B1│                                              ││    │                            │                │Writing:       │minimum 385 puncte - B2│                                              ││    │                            │                │0-200          │minimum 455 puncte - C1│                                              ││    │                            │                │               │Speaking               │                                              ││    │                            │                │               │minimum 120 puncte - B1│                                              ││    │                            │                │               │minimum 160 puncte - B2│                                              ││    │                            │                │               │minimum 200 puncte - C1│                                              ││    │                            │                │               │Writing                │                                              ││    │                            │                │               │minimum 120 puncte - B1│                                              ││    │                            │                │               │minimum 150 puncte - B2│                                              ││    │                            │                │               │minimum 200 puncte - C1│                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│  9.│TRINITY                     │TRINITY ISE     │ISE I - B1     │Promovat               │TRINITY College London                        ││    │Integrated Skills in English│                │ISE II - B2    │Promovat               │                                              ││    │                            │                │ISE III - C1   │Promovat               │                                              ││    │                            │                │ISE IV - C2    │Promovat               │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Examenele ECL               │ECL             │Independent    │Promovat               │European Consortium for the Certificate of    ││    │                            │                │User - B1      │                       │Attainment in Modern Languages/Centrul de     ││    │                            │                │Independent    │Promovat               │Limbi Străine al Universităţii Bucureşti      ││    │                            │                │User - B2      │                       │                                              ││    │                            │                │Proficient     │Promovat               │                                              ││    │                            │                │User - C1      │                       │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Basic Communication         │BCCE            │B1             │Promovat               │Hellenic American University, New Hampshire/  ││    │Certificate in English      │                │               │                       │CITE Romania                                  │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Examination for the         │ECCE            │B2             │Promovat               │Cambridge Michigan Language Assessments,      ││    │Certificate of Competency in│                │               │                       │Michigan/CITE Romania                         ││    │English                     │                │               │                       │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Advanced Level Certificate  │ALCE            │C1             │Promovat               │Hellenic American University, New Hampshire/  ││    │in English                  │                │               │                       │CITE Romania                                  │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Examination for the         │ECPE            │C2             │Promovat               │Cambridge Michigan Language Assessments,      ││    │Certificate of Competency in│                │               │                       │Michigan/CITE Romania                         ││    │English                     │                │               │                       │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Ascentis Anglia ESOL        │Ascentis Anglia │B1 - C2        │Promovat               │Anglia Examination Syndicate limited/S.C.     ││    │                            │ESOL            │               │                       │Eurolink College SRL Romania                  │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 16.│LRN Entry Level Certificate │       -        │B1             │Promovat/40-51 puncte  │Learning Resources Network - www.lrnglobal.org││    │in ESOL International       │                │               │                       │                                              ││    │(Entry 3)                   │                │               │                       │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 17.│LRN Level 1 Level           │                │               │                       │                                              ││    │Certificate in ESOL         │                │               │                       │                                              ││    │International               │       -        │B2             │Promovat/40-51 puncte  │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 18.│LRN Level 2 Level           │                │               │                       │                                              ││    │Certificate in ESOL         │                │               │                       │                                              ││    │International               │       -        │C1             │Promovat/50-64 puncte  │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 19.│LRN Level 3 Level           │                │               │                       │                                              ││    │Certificate in ESOL         │                │               │                       │                                              ││    │International               │       -        │C2             │Promovat/50-64 puncte  │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 20.│LRN Entry Level Certificate │                │               │                       │                                              ││    │in ESOL International       │                │               │                       │                                              ││    │(Entry 3)                   │IELCA           │B1             │Promovat/80-119 puncte │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 21.│LRN Level 1 Level           │                │               │                       │                                              ││    │Certificate in ESOL         │                │               │                       │                                              ││    │International               │IELCA           │B2             │Promovat/120-159 puncte│                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 22.│LRN Level 2 Level           │                │               │                       │                                              ││    │Certificate in ESOL         │                │               │                       │                                              ││    │International               │IELCA           │C1             │Promovat/160-199 puncte│                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 23.│LRN Level 3 Level           │                │               │                       │                                              ││    │Certificate in ESOL         │                │               │                       │                                              ││    │International               │IELCA           │C2             │Promovat/200 puncte    │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 24.│ESOL International All Modes│       -        │B1             │Promovat minimum 55%   │English Speaking Board www.esbuk.org          ││    │(Entry 3)                   │                │               │                       │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 25.│ESOL International All Modes│                │               │                       │                                              ││    │Level 1 B2                  │GCSE            │B2             │Promovat minimum 55%   │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 26.│ESOL International All Modes│                │               │                       │                                              ││    │Level 2 C1                  │GCSE            │C1             │Promovat minimum 55%   │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 27.│ESOL International All Modes│                │               │                       │                                              ││    │Level 3 C2                  │GCE A level     │C2             │Promovat minimum 55%   │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 28.│LanguageCert in             │IESOL           │B1-C2          │Promovat               │PeopleCert Qualifications Ltd.                ││    │International English for   │                │               │                       │www.languagecert.org                          ││    │Speakers of Other Languages │                │               │                       │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 29.│London Chamber of Commerce  │LCCI            │B1             │Au fost evaluate toate │Educational Development International (EDI)   ││    │and Industry International  │                │B2             │cele patru competenţe  │www.lcciromania.ro                            ││    │Qualifications              │                │C1             │şi a fost obţinut      │                                              ││    │- English Language Skills   │ELSA            │               │punctajul minim, după  │                                              ││    │Assessment                  │                │               │cum urmează:           │                                              ││    │                            │                │               │Listening, Reading,    │                                              ││    │                            │                │               │Writing, Speaking =    │                                              ││    │                            │                │               │minimum 25 puncte      │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 30.│London Chamber of Commerce  │LCCI            │B1             │Au fost evaluate toate │                                              ││    │and Industry International  │JETSET          │B2             │cele patru competenţe  │                                              ││    │Qualifications              │- Level 4       │C1             │şi a fost obţinut      │                                              ││    │- Junior English Test       │- Level 5       │               │punctajul minim, după  │                                              ││    │- Senior English Test       │- Level 6       │               │cum urmează:           │                                              ││    │                            │                │               │Listening, Reading,    │                                              ││    │                            │                │               │Writing, Speaking =    │                                              ││    │                            │                │               │minimum 25 puncte      │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 31.│London Chamber of Commerce  │LCCI            │               │Au fost evaluate toate │                                              ││    │and Industry International  │EfB - Level 1   │B1             │cele patru competenţe  │                                              ││    │Qualifications              │EfB - Level 2   │B2             │şi a fost obţinut      │                                              ││    │- English for Business      │EfB - Level 3   │C1             │punctajul minim, după  │                                              ││    │                            │                │               │cum urmează:           │                                              ││    │                            │                │               │Listening, Reading,    │                                              ││    │                            │                │               │Writing, Speaking =    │                                              ││    │                            │                │               │minimum 25 puncte      │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 32.│Pearson LCCI                │Pearson EDI     │B1             │Listening     minimum  │Pearson EDI Qualifications are awarded by     ││    │Entry 3                     │JETSET Level 4  │               │0-20 puncte  10 puncte │Pearson Education Limited www.lcci.org.uk     ││    │Certificate in ESOL         │                │               │             - B1      │                                              ││    │International (CEFR B1)     │                │               │Reading       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-40 puncte  20 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B1      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking      minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-20 puncte  10 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B1      │                                              ││    │                            │                │               │Writing       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-40 puncte  20 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B1      │                                              ││    │                            │                │               │Max.          minimum  │                                              ││    │                            │                │               │120 puncte   60 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B1      │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 33.│Pearson LCCI                │Pearson EDI     │B2             │Listening     minimum  │                                              ││    │Level 1                     │JETSET Level 5  │               │0-30 puncte  15 puncte │                                              ││    │Certificate in ESOL         │                │               │             - B2      │                                              ││    │International (CEFR B2)     │                │               │Reading       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-60 puncte  30 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B2      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking      minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-40 puncte  20 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B2      │                                              ││    │                            │                │               │Writing       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-60 puncte  30 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B2      │                                              ││    │                            │                │               │Max.          minimum  │                                              ││    │                            │                │               │190 puncte   95 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B2      │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤                                              ││ 34.│Pearson LCCI                │Pearson EDI     │C1             │Listening     minimum  │                                              ││    │Level 2                     │JETSET Level 6  │               │0-30 puncte  15 puncte │                                              ││    │Certificate in ESOL         │                │               │             - C1      │                                              ││    │International (CEFR C1)     │                │               │Reading       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-60 puncte  30 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C1      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking      minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-40 puncte  20 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C1      │                                              ││    │                            │                │               │Writing       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-60 puncte  30 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C1      │                                              ││    │                            │                │               │Max.          minimum  │                                              ││    │                            │                │               │190 puncte   95 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C1      │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 35.│Pearson LCCI                │Pearson EDI     │C2             │Listening     minimum  │Pearson EDI Qualifications are awarded by     ││    │Level 3                     │JETSET Level 7  │               │0-30 puncte  15 puncte │Pearson Education Limited www.lcci.org.uk     ││    │Certificate in ESOL         │                │               │             - C2      │                                              ││    │International (CEFR C2)     │                │               │Reading       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-60 puncte  30 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C2      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking      minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-40 puncte  20 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C2      │                                              ││    │                            │                │               │Writing       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-60 puncte  30 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C2      │                                              ││    │                            │                │               │Max.          minimum  │                                              ││    │                            │                │               │190 puncte   95 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C2      │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 36.│Level 1                     │Pearson LCCI    │B1             │Listening     minimum  │Pearson LCCI                                  ││    │Pearson LCCI                │IQ English for  │               │0-30 puncte  15 puncte │www.lcci.org.uk                               ││    │English for Business        │Business Level 1│               │              - B1     │                                              ││    │                            │                │               │Reading       minimum  │                                              ││    │                            │                │               │ and         50 puncte │                                              ││    │                            │                │               │Writing       - B1     │                                              ││    │                            │                │               │0-100 puncte           │                                              ││    │                            │                │               │Speaking      minimum  │                                              ││    │                            │                │               │0-100 puncte 50 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B1      │                                              ││    │                            │                │               │Total B1      minimum  │                                              ││    │                            │                │               │             115 puncte│                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 37.│Level 2                     │Pearson LCCI    │B2             │Listening    minimum   │Pearson LCCI                                  ││    │Pearson LCCI                │IQ English for  │               │0-30 puncte  18 puncte │www.lcci.org.uk                               ││    │English for Business        │Business        │               │             - B2      │                                              ││    │                            │Level 2         │               │Reading and  minimum   │                                              ││    │                            │                │               │Writing      60 puncte │                                              ││    │                            │                │               │0-100 puncte - B2      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-100 puncte 60 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B2      │                                              ││    │                            │                │               │Total B2     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │            138 puncte │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 38.│Level 3                     │Pearson LCCI    │C1             │Listening    minimum   │Pearson LCCI                                  ││    │Pearson LCCI                │IQ English for  │               │0-30 puncte  21 puncte │www.lcci.org.uk                               ││    │English for Business        │Business        │               │             - C1      │                                              ││    │                            │Level 3         │               │Reading      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │and          70 puncte │                                              ││    │                            │                │               │Writing      - C1      │                                              ││    │                            │                │               │0-100 puncte           │                                              ││    │                            │                │               │Speaking     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-100 puncte 70 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C1      │                                              ││    │                            │                │               │Total C1     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │             161       │                                              ││    │                            │                │               │             puncte    │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 39.│Level 4                     │Pearson LCCI    │C2             │Listening    minimum   │Pearson LCCI                                  ││    │Pearson LCCI                │IQ English for  │               │0-30 puncte  24 puncte │www.lcci.org.uk                               ││    │English for Business        │Business        │               │             - C2      │                                              ││    │                            │Level 4         │               │Reading and  minimum   │                                              ││    │                            │                │               │Writing      80 puncte │                                              ││    │                            │                │               │0-100 puncte - C2      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-100 puncte 80 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C2      │                                              ││    │                            │                │               │Total C2     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │             184       │                                              ││    │                            │                │               │             puncte    │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 40.│Pearson Edexcel Entry       │Pearson Test of │B1             │Listening    minimum   │Edexel                                        ││    │Level Certificate in ESOL   │English         │               │0-25 puncte  13 puncte │www.pearsonpte.com                            ││    │International (Entry 3)     │(PTE) General   │               │              - B1     │                                              ││    │                            │Level 2         │               │Reading      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  13 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B1      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  13 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B1      │                                              ││    │                            │                │               │Writing      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  13 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B1      │                                              ││    │                            │                │               │Total B1     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │             52 puncte │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 41.│Pearson Edexcel Entry       │Pearson Test of │B2             │Listening    minimum   │Edexel                                        ││    │Level 1                     │English         │               │0-25 puncte  15 puncte │www.pearsonpte.com                            ││    │Certificate in ESOL         │(PTE) General   │               │             - B2      │                                              ││    │International               │Level 3         │               │Reading      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  15 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B2      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  15 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B2      │                                              ││    │                            │                │               │Writing      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  15 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - B2      │                                              ││    │                            │                │               │Total B2     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │             60 puncte │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 42.│Pearson Edexcel Entry       │Pearson Test of │C1             │Listening    minimum   │Edexel                                        ││    │Level 2                     │English         │               │0-25 puncte  17 puncte │www.pearsonpte.com                            ││    │Certificate in ESOL         │(PTE) General   │               │             - C1      │                                              ││    │International               │Level 4         │               │Reading      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  17 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C1      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  17 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C1      │                                              ││    │                            │                │               │Writing      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  17 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C1      │                                              ││    │                            │                │               │Total C1     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │             68 puncte │                                              │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 43.│Pearson Edexcel Entry       │Pearson Test of │C2             │Listening    minimum   │Edexel                                        ││    │Level 3                     │English         │               │0-25 puncte  19 puncte │www.pearsonpte.com                            ││    │Certificate in ESOL         │(PTE) General   │               │             - C2      │                                              ││    │International               │Level 5         │               │Reading      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  19 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C2      │                                              ││    │                            │                │               │Speaking     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  19 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C2      │                                              ││    │                            │                │               │Writing      minimum   │                                              ││    │                            │                │               │0-25 puncte  19 puncte │                                              ││    │                            │                │               │             - C2      │                                              ││    │                            │                │               │Total C2     minimum   │                                              ││    │                            │                │               │             76 puncte │                                              │└────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘2. Limba franceză*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                            │                │               │Punctaj/Nivel/Condiţii│   Instituţia/Organizaţia care eliberează      ││crt.│  Denumirea examenului      │    Abreviere   │ Notare/Nivel  │   minime pentru      │ certificatul/diploma/administrează examenul   ││    │                            │                │               │  recunoaştere şi     │                                               ││    │                            │                │               │    echivalare        │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  1.│Diplome d'etudes en langue  │DELF            │B1             │Promovat              │Centre international d'etudes pedagogiques     ││    │francaise                   │                │B2             │Promovat              │(CIEP) - Ministere de l'education Nationale    │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤www.ciep.fr                                    ││  2.│Diplome approfondi de langue│DALF            │C1             │Promovat              │                                               ││    │francaise                   │                │C2             │Promovat              │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  3.│Test de connaissance du     │TCF             │A1-C2          │B1                    │                                               ││    │francaise                   │                │               │                      │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  4.│Test d'evaluation du        │TEF             │A1-C2          │B1                    │Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris    ││    │francaise                   │                │               │                      │(CCIP)                                         ││    │                            │                │               │                      │www.fda.ccip.fr                                │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  5.│L'examen ECL                │ECL             │B1             │Promovat              │European Consortium for the Certificate of     ││    │                            │                │B2             │Promovat              │Attainment in Modern Languages                 ││    │                            │                │C1             │Promovat              │www.ecl.hu                                     ││    │                            │                │               │                      │Centrul Naţional de Examinare ECL:             ││    │                            │                │               │                      │Eurocenter Amoba SRL                           ││    │                            │                │               │                      │www.eurocenter.ro                              │└────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘3. Limba germană*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                            │                │               │Punctaj/Nivel/Condiţii│Instituţia/Organizaţia care eliberează         ││crt.│  Denumirea examenului      │    Abreviere   │ Notare/Nivel  │minime pentru         │certificatul/diploma/ administrează examenul   ││    │                            │                │               │recunoaştere şi       │                                               ││    │                            │                │               │echivalare            │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  1.│Das Deutsche Sprachdiplom   │DSD 2           │B2-C1          │B2                    │Standige Konferenz der Kultusminister der      ││    │der Kultusministerkonferenz │                │               │                      │Lander in der Bundesrepublik Deutschland       ││    │(Zweite Stufe)              │                │               │                      │(Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmik.org    ││    │                            │                │               │                      │http:www.auslandsschulwesen.de                 │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  2.│Das Deutsche Sprachdiplom   │DSD 1           │B1             │B1                    │                                               ││    │der Kultusministerkonferenz │                │               │                      │                                               ││    │(Erste Stufe)               │                │               │                      │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  3.│Das Osterreichische         │OSD             │               │                      │Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und    ││    │Sprachdiplom Deutsch        │                │               │                      │Kultur (BMUKK)                                 ││    │- Zertifikat Deutsch fur    │-/              │B1             │Promovat              │www.osd.at                                     ││    │Jungedliche                 │                │               │                      │www.bmukk.gv.at                                ││    │- Zertifikat Deutsch        │-ZD             │B1             │                      │                                               ││    │- Mittelstufe Deutsch       │-MD             │B2             │Promovat              │                                               ││    │- Oberstufe Deutsch         │-OD             │C1             │Promovat              │                                               ││    │- Wirtschaftssprache Deutsch│-/              │C2             │Promovat              │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  4.│Goethe - Zertifikat B1:     │-               │B1             │Promovat              │Goethe - Institut                              ││    │Zertifikat Deutsch fur      │                │               │                      │www.goethe.de/pruefungen                       ││    │Jungedliche                 │                │               │                      │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  5.│Goethe - Zertifikat B1:     │-               │B1             │Promovat              │                                               ││    │Zertifikat Deutsch fur      │                │               │                      │                                               ││    │Erwachsene                  │                │               │                      │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  6.│Goethe - Zertifikat B2      │-               │B2             │Promovat              │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  7.│Goethe - Zertifikat C1      │-               │C1             │Promovat              │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  8.│Goethe - Zertifikat C2:     │GDS             │C2             │Promovat              │                                               ││    │Groβes Deutsches            │                │               │                      │                                               ││    │Sprachdiplom                │                │               │                      │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  9.│Der Test Deutsch als        │Test DaF        │B1+ - C1       │B2                    │Test DaF - Institut                            ││    │Fremdsprache                │                │               │                      │www.testdaf.de                                 │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 10.│ECL - Zertifikat            │ECL             │B1             │Promovat              │European Consortium for the Certificate of     ││    │                            │                │B2             │Promovat              │Attainment in Modern Languages                 ││    │                            │                │C1             │Promovat              │www.ecl.hu                                     ││    │                            │                │               │                      │Centrul Naţional de Examinare ECL: Eurocenter  ││    │                            │                │               │                      │Amoba SRL                                      ││    │                            │                │               │                      │www.eurocenter.ro                              │└────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘4. Limba italiană*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                            │                │               │Punctaj/Nivel/Condiţii│Instituţia/Organizaţia care eliberează         ││crt.│  Denumirea examenului      │    Abreviere   │ Notare/Nivel  │minime pentru         │certificatul/diploma/ administrează examenul   ││    │                            │                │               │recunoaştere şi       │                                               ││    │                            │                │               │echivalare            │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  1.│Certificazione di Italiano  │CILS            │               │                      │Universita per Stranieri di Siena              ││    │come Lingua Straniere       │                │               │                      │www.unistrasi.it                               ││    │- Livello Uno               │                │B1             │Promovat              │                                               ││    │- Livello Due               │                │B2             │Promovat              │                                               ││    │- Livello Tre               │                │C1             │Promovat              │                                               ││    │- Livello Quatro            │                │C2             │Promovat              │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  2.│Certificazione della lingua │CELI 2          │B1             │Promovat              │Universita per Stranieri di Perugia            ││    │italiana                    │CELI 3          │B2             │Promovat              │www.cvcl.it                                    ││    │                            │CELI 4          │C1             │Promovat              │                                               ││    │                            │CELI 5          │C2             │Promovat              │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  3.│L'esame ECL                 │ECL             │B1             │Promovat              │European Consortium for the Certificate of     ││    │                            │                │B2             │Promovat              │Attainment in Modern Languages                 ││    │                            │                │C1             │Promovat              │www.ecl.hu                                     ││    │                            │                │               │                      │Centrul Naţional de Examinare ECL: Eurocenter  ││    │                            │                │               │                      │Amoba SRL                                      ││    │                            │                │               │                      │www.eurocenter.ro                              │└────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘5. Limba spaniolă*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                            │                │               │Punctaj/Nivel/Condiţii│Instituţia/Organizaţia care eliberează         ││crt.│  Denumirea examenului      │    Abreviere   │ Notare/Nivel  │minime pentru         │certificatul/diploma/ administrează examenul   ││    │                            │                │               │recunoaştere şi       │                                               ││    │                            │                │               │echivalare            │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  1.│Diploma de Espanol como     │DELE            │B1             │Promovat              │Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes  ││    │Lengua Extranjera           │                │               │                      │http: diplomas.cervantes.es*)                  ││    │- Diploma de Espanol        │                │               │                      │                                               ││    │Nivel B1 (Inicial)          │B1              │B1             │Promovat              │                                               ││    │- Diploma de Espanol        │                │               │                      │                                               ││    │Nivel B2 (Intermedio)       │B2              │B2             │Promovat              │                                               ││    │- Diploma de Espanol        │                │               │                      │                                               ││    │Nivel C1 (Intermedio)       │C1              │C1             │Promovat              │                                               ││    │- Diploma de Espanol        │                │               │                      │                                               ││    │Nivel C2 (Superior)         │C2              │C2             │Promovat              │                                               ││    │- Diploma de Espanol        │                │               │                      │                                               ││    │Nivel A2/B1 escolar         │A2/B1 scolar    │B1             │Promovat              │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  2.│El examen ECL               │ECL             │B1             │Promovat              │European Consortium for the Certificate of     ││    │                            │                │B2             │Promovat              │Attainment in Modern Languages                 ││    │                            │                │C1             │Promovat              │www.ecl.hu                                     ││    │                            │                │               │                      │Centrul Naţional de Examinare ECL: Eurocenter  ││    │                            │                │               │                      │Amoba SRL                                      ││    │                            │                │               │                      │www.eurocenter.ro                              │└────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) În situaţii excepţionale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competenţelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Sportului din Spania, se va recunoaşte şi echivala Certificatul de aptitudini emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                            │                │               │Punctaj/Nivel/Condiţii│Instituţia/Organizaţia care eliberează         ││crt.│  Denumirea examenului      │    Abreviere   │ Notare/Nivel  │minime pentru         │certificatul/diploma/ administrează examenul   ││    │                            │                │               │recunoaştere şi       │                                               ││    │                            │                │               │echivalare            │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  1.│Diploma Elementar de        │DEPLE           │B1             │Promovat              │Ministerio da Educacăo - Centro de Avaliacao de││    │Portugues Lingua Estrangeira│                │               │                      │Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) -         ││    │                            │                │               │                      │Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  ││    │                            │                │               │                      │www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple            │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  2.│Diploma Intermedio de       │DIPLE           │B2             │Promovat              │                                               ││    │Portugues Lingua Estrangeira│                │               │                      │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  3.│Diploma Avancado de         │DAPLE           │C1             │Promovat              │                                               ││    │Portugues Lingua Estrangeira│                │               │                      │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤                                               ││  4.│Diploma Universitario de    │DUPLE           │C2             │Promovat              │                                               ││    │Portugues Lingua Estrangeira│                │               │                      │                                               │└────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘7. Limba japoneză*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                            │                │               │Punctaj/Nivel/Condiţii│Instituţia/Organizaţia care eliberează         ││crt.│  Denumirea examenului      │    Abreviere   │ Notare/Nivel  │minime pentru         │certificatul/diploma/ administrează examenul   ││    │                            │                │               │recunoaştere şi       │                                               ││    │                            │                │               │echivalare            │                                               │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│  1.│Japanese Language           │JLPT            │N3-B1          │Promovat              │Asociaţia Profesorilor de Limbă Japoneză din   ││    │Proficiency Test            │                │N2-B2          │Promovat              │România                                        ││    │                            │                │N1-C1          │Promovat              │                                               │└────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ (la 23-05-2017, Anexa 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.905 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2017 )
   +  Anexa 3METODOLOGIE din 09/09/2010