ORDIN nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 663 din 14 mai 2012
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 110 din 23 mai 2012
 • OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Nr. 76 din 23 mai 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 28 mai 2012  În baza prevederilor art. 16^1 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul administraţiei şi internelor şi preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă componenţa Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar (Comisia), după cum urmează:1. preşedinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific;● din partea Ministerului Finanţelor Publice:2. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte; (la 22-05-2017, Punctul 3. din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 730 din 19 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 22 mai 2017 ) (la 22-05-2017, Punctul 4. din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 730 din 19 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 22 mai 2017 ) ● din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:5. directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru;● din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:6. şeful Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - membru;● din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:7. un reprezentant din cadrul Direcţiei supraveghere şi control - membru.----------Pct. 7 al alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 182 din 24 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015.(2) În cazuri justificate, preşedintele Comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui, conform prevederilor prezentului ordin.(3) În cazuri justificate, la şedinţele Comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi în scris de aceştia.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Preşedintele Oficiului Naţional
  de Prevenire şi Combatere
  a Spălării Banilor,
  Adrian Cucu
  ------