HOTĂRÂRE nr. 268 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 2 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat şi un subsecretar de stat.(2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită, în condiţiile legii, atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 13.523, din care 702 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Bucureşti, 27 aprilie 2017.Nr. 268.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  STRUCTURI
  care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                                                                        ││crt.│                     Denumirea structurii                               │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  I │Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv     ││    │aparatul central al ministerului - 6.338 de posturi                     │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1 │Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"     │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2 │Agenţia Zonei Montane                                                   │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3 │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                      │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  4 │Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură                         │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5 │Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi    ││    │de Creştere a Precipitaţiilor                                           │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  6 │Agenţia Domeniilor Statului                                             │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II │Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate ││    │de la bugetul de stat - 6.833 de posturi                                │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1 │Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti -    ││    │servicii publice deconcentrate                                          │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2 │Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale                          │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3 │Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului││    │săditor - servicii publice deconcentrate                                │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  4 │Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor           │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5 │Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole                     │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  6 │Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului       ││    │Săditor                                                                 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  7 │Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului       │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  8 │Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare                              │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  9 │Autoritatea Naţională Fitosanitară                                      │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ III│Alte structuri finanţate din venituri proprii - 352 de posturi          │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1 │Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea    ││    │direcţiilor pentru agricultură judeţene                                 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Subordonarea instituţiilor de la pct. III.1 din prezenta anexă, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, este exclusiv din punct de vedere tehnic.
  ----