HOTĂRÂRE nr. 259 din 27 aprilie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă", poziţia 234 se modifică şi va avea următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "234.│Combinaţii (Metoprololum + Ivabradinum)** │ CO7FX05" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘2. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă" se completează după cum urmează:a) La punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D", după poziţia 15 se introduce o nouă poziţie, poziţia 16, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "16.│Combinaţii (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)**1β │ J05AX65" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘b) La punctul G31c "Artropatia psoriazică", după poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 5, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "5.│Secukinumabum**1 │ L04AC10" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘c) La punctul G31d "Spondilita ankilozantă", după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "6.│Secukinumabum**1 │ L04AC10" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘3. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se modifică şi se completează după cum urmează:a) La punctul "P1: Programul naţional de boli transmisibile", subpunctul "B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziţia 20 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "21.│Delamanidum │ J04AK06" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘b) La punctul "P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", sintagma "P6.20" se modifică şi va avea următorul cuprins: "P6.20: Fibroza pulmonară idiopatică".c) La punctul "P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subpunctul "P6.22: Angioedem ereditar" se introduce un nou subpunct, subpunctul "P6.23: Neuropatia optică ereditară Leber", cu următorul cuprins:P6.23 Neuropatia optică ereditară Leber ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "1.│Idebenonum **1 │ N06BX13" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘4. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă", după poziţia 152 se introduce o nouă poziţie, poziţia 153, cu următorul cuprins: ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ "153.│Mecaserminum **1 │ H01AC03" │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 27 aprilie 2017. Nr. 259. ------