HOTĂRÂRE nr. 33 din 26 aprilie 2017privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 27 aprilie 2017  În temeiul prevederilor art. 21 alin. (3) şi ale art. 26 alin. (4) şi având în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Domnul Georgică Severin se numeşte în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, începând cu data de 26 aprilie 2017, până la numirea de către Parlament a noului Consiliu de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.  +  Articolul 2Directorul general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune va exercita atribuţiile prevăzute la art. 28-30 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 26 aprilie 2017.Nr. 33.-----