HOTĂRÂRE nr. 27 din 26 aprilie 2017pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 27 aprilie 2017  În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se resping Raportul de activitate şi Contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2015.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune este demis de drept.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 26 aprilie 2017.Nr. 27.----