HOTĂRÂRE nr. 26 din 26 aprilie 2017pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 27 aprilie 2017  În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2014 şi Contul de execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 26 aprilie 2017.Nr. 26.  +  ANEXĂContul de execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune*Font 9*                                                                                - lei -┌─────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────┐│                                     │           │       Prevederi         │Realizări la││                                     │           ├────────────┬────────────┤ 31.12.2014 ││           Denumire indicator        │    Cod    │  Aprobate  │ Definitive │            ││                                     │           │iniţial 2014│    2014    │            │├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│                 A                   │           │      1     │      2     │     3      │├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Total cheltuieli bugetul de stat     │   50.01   │ 188.783.000│ 207.633.000│ 207.632.566│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Cultură, recreere şi religie         │   67.01   │ 188.783.000│ 207.633.000│ 207.632.566│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Cheltuieli curente                   │ 67.01.01  │ 188.783.000│ 207.633.000│ 207.632.566│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Titlul II - Bunuri şi servicii       │ 67.01.20  │ 164.783.000│ 181.783.000│ 181.782.566│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Bunuri şi servicii                   │   20.01   │ 164.783.000│ 181.783.000│ 181.782.566│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Materiale şi prestări de servicii cu │           │            │            │            ││caracter funcţional                  │ 20.01.09  │ 164.783.000│ 181.783.000│ 181.782.566│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Plata pentru închirierea staţiilor şi│           │            │            │            ││circuitelor datorate agenţilor       │           │            │            │            ││economici din sistemul comunicaţiilor│           │ 164.783.000│ 181.783.000│ 181.782.566│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Titlul VII - Alte transferuri        │           │            │            │            ││(cod 55.01+55.02+55.03)              │ 67.01.55  │  24.000.000│  25.850.000│  25.850.000│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│A. Transferuri interne               │   55.01   │  24.000.000│  25.850.000│  25.850.000│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Alte transferuri curente interne     │ 55.01.18  │  24.000.000│  25.850.000│  25.850.000│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- Funcţionarea Direcţiei Radio       │           │            │            │            ││România Internaţional                │           │   8.600.000│   9.050.000│   9.050.000│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- Funcţionarea Direcţiei Formaţii    │           │            │            │            ││Muzicale                             │           │  14.200.000│  15.600.000│  15.600.000│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- Funcţionarea postului de radio     │           │            │            │            ││"Radio Chişinău"                     │           │   1.200.000│   1.200.000│   1.200.000│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI DE CAPITAL                │ 67.01.70  │           0│           0│           0│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Titlul XII - Active nefinanciare     │ 67.01.71  │           0│           0│           0│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Active fixe                          │   71.01   │           0│           0│           0│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Maşini, echipamente şi mijloace de   │           │            │            │            ││transport                            │ 71.01.02  │           0│           0│           0│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Plăţi efectuate în anii precedenţi şi│           │            │            │            ││recuperate în anul curent (cod 85)   │    84     │           0│           0│           0│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Titlul XVII - Plăţi efectuate în anii│           │            │            │            ││precedenţi şi recuperate în anul     │           │            │            │            ││curent (cod 85.01)                   │    85     │           0│           0│           0│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Plăţi efectuate în anii precedenţi şi│           │            │            │            ││recuperate în anul curent            │  85.01    │           0│           0│           0│├─────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Alte servicii în domeniile culturii, │           │            │            │            ││recreerii şi religiei                │ 67.01.50  │ 188.783.000│ 207.633.000│ 207.632.566│└─────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘----